Heuvelrug

Lyander op ramkoers over Kolk-debacle

Om 16:28 rolden er twaalf pittige vragen de inbox van Hillridge binnen. De vragen –gesteld door het Leersumse SP-raadslid Lyander Schmitz en gericht aan het Heuvelrugse gemeentebestuur- betreffen het jongste debacle van het gemeentelijk grondbedrijf, a somma €331.217, 54. Voorbeeld: ‘Deelt dit college onze mening dat de juridische afdeling van de gemeente kennelijk niet is opgewassen tegen de juridische afdeling van de projectontwikkelaar?’

De toon van de vragen van Lyander Schmitz -ook bekend van het klimmen op de barricades ten tijde van de afstoting van het Doornse Gat en van acties rond de Leersumse bibliotheek- liegt er niet om. Doorgaans slaan raadsleden een vriendelijker, zoniet ondergeschikter toon aan. In een uiterste geval wordt men slechts formeel.

In deze zaak draait het om bouwgrond die vrijkwam na de sloop van De Kolk, een tegenover cultuurhuis De Binder gelegen kerkelijke zaal te Leersum, waar in de jaren zeventig van de vorige eeuw een 11-jarige Hillridge op een culturele avond van basisschool Hoeksteen ooit nog een Gristelijk vers moest voordragen, maar dat terzijde.

Begin augustus meldde collega Schaaij al de uitspraak van de Utrechtse rechtbank, die gemeente Heuvelrug veroordeelde tot betaling van €331.217, 54 plus advocaatskosten. Naar nu blijkt speelt de zaak al veel langer, maar is dat jarenlang onder de pet gehouden,  indachtig de heersende gedachte op de Doornse burelen dat je alleen vrolijk nieuws meldt op de wekelijkse Groene Pravda-pagina’s van de locale courant.

Speurend naar bovenstaande uitspraak trof Hillridge nog een ander onderspit dat de gemeente in augustus dolf, zij het dat de financiele schade hier beperkt blijft. En aan een klein juridisch nederlaagje in de voorzomer.

Hillridge zou er allemaal best graag induiken, maar de lezers (uitzonderinge daargelaten, waarvoor dank) hebben er geen geld voor over en werken voor een gemiddeld maandelijks honorarium van €300 is na vier jaar buffelen en interen op het appeltje voor de dorst van later geen optie meer. Maar nu terzake, de vragen van Lyander:

 

De SP fractie maakt gebruikt van het stellen van schriftelijke vragen naar aanleiding van het bericht in de pers van 6 augustus 2015, betreffende locatie De Kolk in Leersum.
Projectontwikkelaar Ter Steege was ook de ontwikkelaar bij het bouwproject De Donderberg waarbij er appartementen werden aangeboden voor 7 ton. De grond van de Donderberg is nog in eigendom van de gemeente.

 • Klopt het dat deze projectontwikkelaar een afspraak had met de gemeente dat alleen bij voldoende animo voor deze appartementen de grond overgenomen zou worden van de gemeente?
 • Klopt het dat bij deze deal geen kosten van deze grond doorberekend is aan de projectontwikkelaar?
 • Deelt het college onze mening dat deze deal te gunstig was voor Projectontwikkelaar Ter Steege? Zo nee waarom niet?
 • Deelt het college de mening dat deze zeer gunstige voorwaarden voor een projectontwikkelaar niet nogmaals verleend zouden moet worden? Zo nee waarom niet?
 • Klopt het dat bij het project op de Kolk ook gaat om grond die in eigendom is van de gemeente?
 • Was de gemeente op voorhand al op de hoogte van de ingewikkelde rioolconstructie op de grond van de Kolk?
 • Waarom heeft de gemeente toen besloten om de kosten van aanpassing hiervan voor eigen rekening te nemen?
 • Deelt het college de mening van SP fractie dat sprake is van een onderhandelingsresultaat ten nadele van de gemeente? Zo nee, waarom niet?
 • Waarom is het college doorgegaan met dit project?
 • Deelt het college onze mening dat deze ontwikkelaar kennelijk allerlei projecten opstart, weinig risico draagt, niets realiseert maar wel geld opstrijkt uit juridische procedures? Zo nee waarom niet.
 • Deelt dit college onze mening dat de juridische afdeling van de gemeente kennelijk niet is opgewassen tegen de juridische afdeling van de projectontwikkelaar?
 • Deelt het College onze opvatting dat in de toekomst met deze projectontwikkelaar geen afspraken meer dienen te worden gemaakt?

De SP fractie wenst schriftelijke beantwoording binnen de in het RvO gestelde termijn.
SP fractie Lyander Schmitz