Ingezonden

Wie beheert straks de sleutel van Slot Zeist?

(ingezonden door gem Zeist)

Selectie nieuwe huurder Slot Zeist gestart

 

De zoektocht is gestart naar de nieuwe partij die per 1 januari 2016 Slot Zeist gaat huren. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 september het programma van eisen en wensen vastgesteld. Op basis van dit zogeheten ‘bidbook’ nodigt het college geïnteresseerde marktpartijen van harte uit om de komende 60 dagen hun plannen voor het Slot in te dienen bij de gemeente.

 

In de afgelopen maanden heeft het ‘SlotLab’, een groep van dertig betrokkenen, hard gewerkt aan de invulling van Het Slot. De ideeën passen binnen de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld aan het begin van het traject op 31 maart. Het college heeft nu akkoord gegeven op het bidbook en de selectieprocedure, binnen de kaders van het Witboek ‘Toekomst Slot Zeist’. Ook gaat het college akkoord met het geven van invulling en uitvoering aan de beheersorganisatie van het Slot.

 

Selectieprocedure

In het bidbook wordt de selectieprocedure beschreven. Daarnaast bevat het informatie over het Slot, de gebruiksvoorwaarden, historische context, ontwikkelingen in de omgeving, toeristische informatie, vergunningen, gebruikskosten etc. Voor de geïnteresseerden organiseert de gemeente een kijkdag en vragenrondes. In november krijgen de geschikt gebleken kandidaten de gelegenheid hun plannen toe te lichten aan de hand van een pitch. Een jury beoordeelt de plannen op basis van de vragen uit het Formulier indienen plan dat partijen moeten beantwoorden. Na presentatie van het eindadvies aan het college, kan besluitvorming plaatsvinden en krijgt de nieuwe huurder eind december de sleutel van het Slot in handen.

 

Voorwaarden

De gemeente heeft een aantal drempels geformuleerd, waaraan partijen moeten voldoen willen ze kunnen meedingen. Zo moet het in te dienen plan voldoen aan de kaders uit het Witboek. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de kandidaten aantoonbaar betrouwbaar en integer zijn en dat zij instemmen met de aangeboden concept huurovereenkomst.

 

Co-creatie

De ideeën over een nieuwe, bruisende invulling van het Slot, zijn tot stand gekomen in een vernieuwende co-creatie tussen de samenleving, de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Zeist. Het SlotLab heeft vastgesteld welke functies passend zijn bij het Slot, haar omgeving en de gemeente Zeist, vanuit de kaders: open en toegankelijk voor iedereen, cultureel, historisch-dynamisch, inspirerend, commercieel/zakelijk en duurzaam. Ook in de toekomst blijft de samenleving betrokken bij het gebruik van het Slot, in een adviserend en toetsend orgaan.

 

Het bidbook en het Formulier indienen plan, zijn te vinden op www.zeist.nl/slotzeist.