Ingezonden

Zuidoost-Utrecht wil met spoed gesprek staatssecretaris over tekort jeugdhulp

(ingezonden door gem Zeist)

Regio stuurt opnieuw brandbrief aan Ministerie van VWS

 

De gemeenten in de regio Zuidoost-Utrecht hebben staatssecretaris Martin van Rijn van VWS dringend om een gesprek gevraagd over hun groot structureel tekort bij de zwaarste vorm van jeugdhulp. Dat tekort is ontstaan door oorzaken buiten onze invloedssfeer, zo schrijft de regio in een brandbrief. De regio bestaat uit 5 gemeenten: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. Zij wil binnen 2 weken met de staatssecretaris tot een oplossing komen.

 

Deze brandbrief (zie bijlage) volgt op een brief uit april 2014, waarin de regio eenzelfde signaal afgaf. Op dat moment kon Zuidoost-Utrecht het probleem nog onvoldoende onderbouwen met harde cijfers. Maar intussen zijn dergelijke cijfers wel beschikbaar en die concretiseren de omvang van het tekort. Aan deze vorm van jeugdhulp geeft Zuidoost-Utrecht ongeveer drie keer zoveel uit als de overige Utrechtse regio’s. Verder blijkt dat het tekort niet wordt veroorzaakt door factoren waar de regio op kon of kan sturen, maar door een fout in de verdeling van het totale beschikbare budget.

 

Het tekort zet het systeem en de hele gedachte achter de transformatie van de jeugdhulp onder enorme druk. Het gesprek over innovatieve zorg en/of minder zware hulp, dat de gemeenten en de aanbieders samen ingezet hebben, dreigt te verzanden. Dat zal ten koste gaan van het kind en de kwaliteit van de zorg, schrijft de regio.

 

De regio benadrukt in de brief dat zij, in het belang van haar jeugdigen haar nek heeft uitgestoken: zij heeft bij de inkoop van jeugdhulp voor 2015 haar verantwoordelijkheid genomen door voldoende zorg zonder voldoende budget in te kopen. Zij heeft herhaaldelijk, ook na april 2014, het probleem aangekaart en onderzoeken laten uitvoeren. Zuidoost-Utrecht staat voor de zorgplicht, zodat elk kind dat deze vorm van zware zorg nodig heeft, die ook gewoon krijgt. Maar voor de structurele tekorten kan binnen de begroting geen dekking worden gevonden.

 

De bewindsman gaf in een eerder gesprek aan de regio niet in de kou te laten staan indien de zorg aan jeugdigen in de knel komt als gevolg van het macrobudget. Nu concrete cijfers het verontrustende beeld bevestigen wil de regio heel snel opnieuw om de tafel gaan met staatssecretaris Van Rijn om samen tot een concrete oplossing te komen.