Heuvelrug

Heuvelrug overweegt toch extra asiellocatie

Deze week overlegt burgemeester Naafs met PKN en COA over de huisvesting van honderd asielzoekers in het Roosevelthuis, een kerkelijk vakantiecentrum tussen Driebergen en Doorn. De stichting Vluchtelingkinderen vindt dat de Heuvelrugse prioriteiten nu moeten liggen bij de gezinshereniging van erkende vluchtelingen.

Naafs zit morgen om tafel met kerkenkoepel PKN, dat afgelopen week het vakantiecomplexje Roosevelthuis op kerkelijk landgoed Hydepark aanbood als locatie voor opvang van rond de honderd extra asielzoekers. Woensdag volgt een overleg met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), dat in de gemeente Utrechtse Heuvelrug al twee AZC’s beheert, in Leersum en in Overberg.

De burgemeester liet vorige week nog weten geen voorstander te zijn van meer asielzoekers, omdat het draagvlak rond de twee AZC’s met in totaal ruim achthonderd asielzoekers al broos zou zijn. Dat Naafs nu toch gaat overleggen is op aandringen van een deel van zijn gemeenteraad, dat vindt dat de gemeente ook zijn steentje moet bijdragen aan de opvang van extra vluchtelingen.

Naafs vindt dat de gemeente al genoeg doet en ook ambtelijk aan zijn grenzen zit. Recentelijk is het Leersumse AZC nog eens uitgebreid met 32 bedden voor alleenstaande jongere asielzoekers. Volgens Naafs zouden ook de professionals van COA en de vrijwilligers van Vluchtelingwerk hebben laten weten dat zij het werk nu nauwelijks aan kunnen en daarom een nieuwe locatie niet zien zitten.

Daarbij komt de opgave die de gemeente Heuvelrug zichzelf gesteld heeft met de  lokale Bed, Bad en Broodregeling, voor negen van de elf uitgeprocedeerden die op de Heuvelrug verblijven. Twee van de elf zijn na een screening door het IND afgevallen voor de regeling, waarvoor Heuvelrug €68.790 ontvangt -via de stad Utrecht- van de Rijksoverheid.

Naafs overweegt met dat geld een centraal onderkomen voor de uitgeprocedeerden te huren. Naafs: ‘Omdat ik het achterlijk vind als mensen op straat moeten slapen of de illegaliteit en anonimiteit ingaan. Maar de mensen die hen nu opvangen willen niet dat dat tot in het oneindige gebeurt.’

Toch overleggen

Met een verdeelde gemeenteraad in het vooruitzicht haastte Naafs zich afgelopen week met het voorstel alsnog contact op te nemen met COA en PKN over de mogelijkheid van opvang in het Roosevelthuis. Naafs erkende overigens dat het aanbod van PKN hem al eerder had bereikt, maar volgens hem alleen terloops in een regulier overleg met het COA.

Raadsleden Waaldijk van GroenLinks/PvdA en Blaauw van D66 drukten Naafs op het hart de gesprekken met COA en PKN vooral positief in te gaan. Volgens Waaldijk is er ‘aan deze kant van de Heuvelrug’ nog ruimte en draagvlak genoeg. ‘Op camping het Grote Bos komen elke zomer vijfduizend mensen vakantie vieren en dat ontwricht onze gemeente niet. Als we die vijfduizend vakantiegangers kunnen opvangen, wat is dan 100 of 150 asielzoekers.’

Dat vond raadslid Jorg (VVD) echter een ongelukkige vergelijking, omdat het AZC in Overberg ook is gelegen tussen een serie campings. Mede vanwege de harde woorden die vorig jaar vielen bij de opening van dat AZC besloot de gemeente de limiet bij 200 asielzoekers te leggen. De door het COA geplande uitbreiding tot 400 asielzoekers kan nu alleen met een ingewikkelde en in Overberg gevoelige wijziging van het bestemmingsplan.

Liever gezinshereniging

Waar burgemeester Naafs herhaaldelijk laat weten dat nu andere gemeenten aan de beurt zijn om asielzoekers op te vangen, zou de Heuvelrug volgens raadslid Blaauw ‘juist vanwege de ervaring die we in onze gemeente hebben -in een tijd dat er drie of meer AZC’s per week geopend moeten worden-  samen met inwoners kunnen kijken naar opties voor opvang.’

Maar Naafs zegt zorgvuldigheid belangrijker te vinden dan snelheid. ‘Het gaat niet om snel, maar ook om scholing en andere zaken, en dat doe je niet even snel.’ Naafs vertelde dat hij zitting heeft in een groepje burgemeesters dat de bereidheid om vluchtelingen op te vangen bij andere gemeenten probeert te vergroten. ‘Die mogen het voorbeeld van ons best volgen. Het is een mooie stap dat Nederland 8000 extra mensen opneemt. Ik zeg: Kabinet regel dan meteen dat gemeenten die dat niet doen gewoon een x-percentage krijgen.’

Ook voorzitter Van den Broek van de stichting Vluchtelingkinderen -van de Driebergse Eurowinkel- raadt de gemeente juist af een nieuwe locatie te openen. Volgens Van den Broek klopt het dat de gemeente aan de grens zit wat betreft de werving van vrijwilligers voor de opvang van de asielzoekers.

Daarbij, vindt Van den Broek, is het belangrijker de reeds op de Heuvelrug aanwezige asielzoekers afdoende te begeleiden. Zo benadrukt Van den Broek dat er hard geld nodig is om de in Syrië en Turkije achtergebleven gezinsleden van reeds als vluchteling erkende Syriërs naar Nederland over te laten komen.

De gemeenschappelijke zaal van het Roosevelthuis