Heuvelrug

Heuvelrugse tekort op Jeugdzorg voor driekwart weg

Heuvelrugwethouder Van Dongen (financiën) voelt zich ‘gehoord’ door Den Haag. Maar blijft wel met tweemaal een half miljoen tekort zitten op de post Jeugdzorg. (365 woorden)

‘De boodschap is dat we gehoor hebben gekregen,’ aldus Van Dongen gisterochtend, doelend op de brandbrieven die zijn collegawethouders Veldhuizen en Nijhof vorig jaar -en onlangs nog eens- richting Den Haag stuurden. Kern van die brieven: we hebben hier zoveel meer zware jeugdzorg dan elders, dat we ook zoveel meer geld nodig hebben.

Voor de gehele regio Zuidoost Utrecht -ook Zeist heeft veel instellingen voor zware jeugdzorg- zou het jaarlijkse tekort €6,2 miljoen bedragen, voor de Heuvelrug alleen €2,3 miljoen. Vorige maand ontving Heuvelrug alsnog rond de €1,8 miljoen compensatie uit Den Haag, voor het jaar 2015. Een half miljoen minder dus dan het door Heuvelrug zelf berekende tekort.

‘Het exacte bedrag weet ik het nog niet, daarvoor moet ik nog door 150 pagina’s septembercirculaire vol ambtelijk jargon. Maar het zal rond dat bedrag uitkomen,’ schat Van Dongen, die bescheiden is over de invloed van de Heuvelrugse brandbrieven. ‘Daar hebben we een beetje een rol in gespeeld.’

Nog steeds een miljoen tekort

Behalve de brandbrieven denkt Van Dongen dat ook de politieke wandelgangen hebben geleid tot druk op staatssecretaris Van Rijn. Lokale raadsleden hebben hun Haagse partijgenoten gemobiliseerd, zodat er nu ook hoop gloort op compensatie voor het jaar 2016.

Van Dongen: ‘En is er maandag toegezegd dat het ministerie in overleg treedt met de gemeenten met een concentratie aan voogdijkinderen.’ Dat zou volgens Van Dongen politiek jargon zijn zou voor voldoende vooruitzicht op eenzelfde reparatie als voor 2015. Van Dongen: ‘Ik geloof het pas als het geld op mijn bankrekening staat. Maar het zijn bedragen die ertoe doen, op een totale begroting van €108 miljoen.’

Uitgaande van het zelfberekende tekort van €2,3 miljoen komt de wethouder nu nog steeds tweemaal een half miljoen te kort. Van Dongen verwacht dat Heuvelrug dat zelf zal moeten bijpassen. ‘Het is nog wachten op de exacte bedragen, maar we kunnen het ons niet permitteren geen zorg in te kopen. Dat zou betekenen dat er kinderen buiten de boot vallen.’

Voor de jaren na 2017 gaat Den Haag met een nieuwe rekensystematiek werken, Van Dongen verwacht dat de kosten en baten daarbij eerlijker verdeeld worden.