Heuvelrug

Bordes Amerongs raadhuis blijft open voor Amerongers;UPDATED

Morgen gaat het voormalige Amerongse gemeentehuis over in particuliere handen. Van de nieuwe eigenaar mag Amerongen gebruik blijven maken van het bordes. Rond de toekomst van het voormalige Driebergse gemeentekantoor nemen de gemoederen intussen verder toe. Update en nog een Update  (620 woorden)

Het monumentale pand in de historische kern van het dorp Amerongen stond al sinds 2006 te koop, het jaar waarin Amerongen met omliggende gemeenten fuseerde tot Utrechtse Heuvelrug. Een eerdere verkoop door voormalig wethouder Homan strandde in 2014 bij de rechter, die omwonenden in het gelijk stelde. Zij vonden dat er onvoldoende onderzoek was gedaan naar de nadelige gevolgen van het te vestigen hotel-restaurant.

Eerder dit jaar verkocht huidig wethouder Boonzaaijer het pand opnieuw, morgen is de officiële overdracht aan nieuwe eigenaar Michel Scheidt, marketeer en oprichter van Improvers. Scheidt wil drie appartementen vestigen in het pand, voor hemzelf en familieleden. Het bordes van het oude gemeentehuis wil Scheidt beschikbaar stellen aan Amerongen, op momenten dat daar behoefte aan bestaat.

Maarn, Leersum ook verkocht

Wat de opbrengst is van de verkoop van het pand voor de gemeente Heuvelrug, is nog niet bekend gemaakt. De vorige verkoopprijs schommelde rond de €900.000. Update; Volgens een artikel in de Telegraaf vanochtend is de opbrengst €750.000.

Met de opbrengsten van voormalige gemeentehuizen moet het nieuwe gemeentekantoor in Doorn (€ 22.758.000) voor een belangrijk deel worden gefinancierd. Ook het monumentale raadhuis van Leersum werd eerder al verkocht, daar komen zorgappartementen in.

De verkoop van de helft van het monumentale Maarnse raadhuis is dit jaar aangekondigd, maar nog niet geformaliseerd. Het voorste, monumentale deel wordt door de Maarnse bevolking gekocht om er bijeenkomsten en vieringen te kunnen blijven houden. Het nog altijd geheime aankoopbedrag wordt ingezameld via crowdfunding en een ondernemer die het wil gebruiken als er geen vieringen worden gehouden.

Driebergen steeds heter hangijzer

De verkoop van het -niet monumentale- voormalige Driebergse gemeentekantoor daarentegen is een steeds heter hangijzer. Wethouder Boonzaaijer is in onderhandeling met een projectontwikkelaar die er een nieuw appartementengebouw voor senioren wil bouwen, maar heeft Driebergen daarin een time-out beloofd.

Driebergen is veruit het grootse dorp van de gemeente, maar is ook het enige Heuvelrugdorp dat geen eigen dorps- of cultuurhuis heeft. Het uitstel is bedoeld om lokale organisaties kans en tijd te geven een plan voor overname van het gebouw te maken. Daarvoor zou wel de projectontwikkelaar met een onbekend bedrag afgekocht moeten worden.

Afgelopen donderdag kwam naar buiten dat huidig hoofdhuurder Stichting Vluchtelingkinderen (stichting achter de Eurowinkel) zich ‘onsmakelijk’ behandeld voelt door de gemeente. Volgens de opvolger van de in het najaar overleden voorzitter Cees van den Broek is het bestuur in twee bijeenkomsten met burgemeester Naafs en wethouder Nijhof onder druk gezet, aldus de nieuwe voorzitter Julia Bagrejeva in een brief aan de gemeenteraad.

Burgemeester Naafs heeft inmiddels via twitter laten weten dat de intenties van het Heuvelrugse gemeentebestuur verkeerd zouden zijn begrepen. ‘Wij willen ook dat de eurowinkel blijft. Volgens mij willen wij hetzelfde.’

Soap rond bestuur Eurowinkel nieuwe fase in

Update: Zojuist is door de gemeente een brief online gezet waarin het kennelijk door het gemeentebestuur voorgedragen bestuurslid Van Spaandonk zich verdedigt tegen de manier van doen en het vrijgeven van zijn naam door de nieuwe voorzitter van de Stichting Vluchtelingkinderen.

In een brief aan de gemeenteraad zegt de nieuwe voorzitter dat Van Spaandonk haar als bestuurslid is opgedrongen in een gesprek met burgemeester Naafs en wethouder Nijhof. Volgens Van Spaandonk had zijn naam niet genoemd mogen worden. ‘Ik heb hier zeer veel moeite mee, mede doordat er natuurlijk nog wel het een en ander aan vooraf is gegaan, wat door u niet vermeld wordt aan de gemeenteraad.’

Vervolgens gaat Van Spaandonk vrij gedetaillerd in op de gebeurtenissen die zijns inziens tot het conflict hebben geleid. De gehele brief lees je hier.