Heuvelrug

Wethouder: berichten over WOZ-wanorde ‘voorbarig’

Vanochtend berichtte het lokale AD over chaos in de gemeentelijke WOZ-burelen. Volgens wethouder financiën Van Dongen is die conclusie voorbarig. (460 woorden)

Volgens het artikel in het Algemeen Dagblad zouden de Heuvelrugse ambtenaren ver achterlopen bij het aanleveren van gegevens aan de BghU, de gezamenlijke belastingdienst van Heuvelrug en omliggende gemeenten. Hierdoor zou een ‘puinhoop’ zijn ontstaan, onder meer de afhandeling van bezwaren zou vanwege de gebrekkige gegevensverzamelingen problematisch verlopen.

De inning van gemeentelijke belastingen is sinds 1 januari om redenen van bezuinigingen overgeheveld naar de BghU. Die zogenaamde gemeenschappelijke dienst zou de inning veel goedkoper uitvoeren dan de Heuvelrugse ambtenaren, waarvan een deel overigens ook moet worden overgeheveld naar de BghU.

De achterstand zou ontstaan zijn door ’te hoge werkdruk’ in de afdeling financiën, citeert het AD de afdelingschef financiën, in een door de krant bemachtigd rapport dat de outsourcing van de belastinginning onder de loep neemt. Het oplossen van de problemen zou de gemeente Heuvelrug €600.000 gaan kosten, schrijft het AD.

Volgens wethouder Van Dongen betreft het echter een conceptrapport, waarover gemeente, BghU en het onderzoeksbureau nog inhoudelijk in overleg zijn. Daarom ook wilde Van Dongen eerder niet reageren, reageert de wethouder nu wel. ‘In de reactie naar de krant zijn wij niet ingegaan op de inhoud, juist vanwege de conceptuele fase van het document. De conclusies die in het artikel zijn getrokken zijn dan ook voorbarig.’

Volgens Van Dongen heeft zijn WOZ- afdeling het fiat van onafhankelijke, controlerende instanties. ‘De Waarderingskamer heeft zowel in 2014 als 2015 akkoord gegeven om de WOZ-beschikkingen 2015 en 2016 te verzenden. Begin 2015 is daar het predicaat ‘goed’ aan toegevoegd’, aldus de wethouder in een schriftelijk memo dat vanmiddag werd rondgezonden aan geschrokken en boze raadsleden.

Gemeente Heuvelrug heeft wel vaker problemen met gemeenschappelijke regelingen. Onlangs maakte dezelfde wethouder Van Dongen zich boos over de gemeenschappelijke ICT-dienst Regionale ICT Dienst (RID). Die dienst zou de zes samenwerkende gemeenten moeten bijstaan met computers en software, maar zou ver achterlopen met omschakeling naar nieuwe systemen, waardoor de deelnemende gemeenten te kampen krijgen met ICT-problemen.

In 2013 kwamen grote financiële problemen bij Wereldkidz aan het licht, waarin naast Heuvelrug diverse omliggende gemeenten hun openbaar onderwijs hebben geoutsourcet. Datzelfde jaar ontstonden grote problemen bij de samenvoeging van gemeenschappelijke milieudiensten in een grote provinciale ‘Uitvoeringsdienst’, met werkachterstanden en miljoenentekorten.

Na dat debacle riep toenmalig wethouder Homan nooit meer te willen toetreden tot een gemeenschappelijke regeling. ‘Daar zijn veel dingen boven water gekomen. De OdrU (Omgevingsdienst Regio Utrecht) is als gemeenschappelijke regeling deel van ons. Maar ze zijn gaan opereren als een zelfstandige organisatie en dan krijg je zulke ontsporingen,’ aldus Homan, die de dagelijks bestuurders directie ‘uiterst onzorgvuldig handelen’ verweet. ‘Ze hebben geld uitgegeven dat ze niet hadden en ook nooit hadden zullen krijgen. En intussen zijn ze uitgedijd, in het belang van de eigen organisatie.’