Doorn

Defensie mag kazerne nog verder uitbouwen, ook het bos in

Defensie mag de bebouwing op het Doornse marinierscomplex Van Braam Houckgeestkazerne met een kwart extra uitbreiden. Verder mag de kazerne ook in het bos bouwen en nieuwe grond aankopen, als dat nodig is. Bovendien wil de gemeente meewerken aan de bouw van een appartementencomplex voor medewerkers van rijskdiensten en grote organisaties in de regio. Daarmee hoopt de gemeente de verhuizing van de kazerne naar Zeeland af te wenden.

Ruimtgebrek is een van de redenen die minister Hillen aanvoert om het marinierscomplex van Doorn naar Vlissingen te verhuizen. Wethouder Pamboer gaf in een persconferentie vanmiddag toe dat het moeilijk concurreren is met de 'knots van een open vlakte, waar alles mogelijk is en je naar de laatste inzichten kunt bouwen' die Zeeland de minister biedt. Toch zou ruimtegebrek in Doorn niet bestaan, en daarom niet als reden voor de verhuizing mogen worden aangevoerd. Eerder dit jaar al stelde de gemeente een nieuwe bestemmingsplan vast, waarin defensie 20% (12.000 m2 in de breedte, en tot 14 meter de hoogte in) mocht uitbreiden. De kazerne zou daarmee de bestaande plannen voor nieuwbouw en modernisering -waarbij de organisatie terug gaat naar 1800 personeelsleden, volgens Pamboer ruimschoots op de huidige locatie kunnen realiseren. 

Om aan alle onzekerheid een einde te maken zegde Pamboer vanmiddag nog eens een forse extra uitbreiding toe. Pamboer: 'Zou er toch behoefte zijn aan meer ruimte, dan kan defensie van 30% naar 40% van de totale oppervlakte. Verder kunnen we gaan kijken naar grond ernaast, ter uitbreiding. Bovendien kunnen we de bestemming van de grond die defensie nu al in bezit heeft veranderen.' Daarmee doelt Pamboer op het bospeerceel naast de kazerne. Daar kan defensie nu niet bouwen, tenzij de gemeente de bestemming verandert, zoals Pamboer defensie nu in het vooruitzicht stelt. 

Verder wil de gemeente meewerken aan de bouw van een nieuw extern appartementcomplex, waar mariniers kunnen overnachten. Grootste probleem van de  kazerne zou de verouderde huisvesting van de 'boordplaatsers' zijn, het deel van de mariniers -rond de zeshonderd man volgens Pamboer- dat doordeweeks op de kazerne overnacht. Pamboer: 'Ze slapen nu met zijn vieren op een kamer. Dat is niet meer van deze tijd.' Pamboer ziet daarbij vooral mogelijkheden in samenwerking met andere rijksdiensten of andere grote organisaties in de buurt, zoals Bartimeus, de KLPD of de Doornse modeacademie.

Lees het gehele factsheet op de gemeentesite.

Later meer.

Naafs en Pamboer blijven strijden voor behoud Doornse kazerne

Tifkfout, spelfout, dode link of alles fout? 
Mail Nieuwspost Heuvelrug voor correcties en tips.