Heuvelrug

Middeleeuwse Heuvelruggers herbegraven

Met ingetogen plechtigheid en onder begeleiding van orgelmuziek en het lied Pie Jesu zijn twee oud-inwoners van  Doorn herbegraven. Ze namen de honneurs waar voor nog eens 129 oud-Heuvelruggers. 

In 2009 zijn de beenderen van in totaal 131 mensen aangetroffen naast de Maartenskerk, tijdens de herinrichting van het Doornse Dorpsplein. Onderzoek door middel van C14-datering heeft uitgewezen dat het oudste skelet gestorven moet zijn tussen 880 en 987 AD. Dit is aanvullend bewijs voor het vermoeden van het bestaan van een kerk op dezelfde plaats voordat daar in 1180 begonnen werd met de bouw van de huidige Maartenskerk. 'Het kerkplein is daarmee verreweg het oudste van de Heuvelrug, zelfs een van de oudste van heel Nederland. Vanuit deze kerk is de omgeving gekerstend,' aldus wethouder Verhoef, die de herbegrafenis van een archeologische toelichting voorzag. 'Maar hoe interessant ook, in feite hebben we het natuurlijk over voormailge inwoners van de Heuvelrug. Zeer terecht kwam dan ook het verzoek vanuit de kerkgemeenschap deze mensen uit pieteit te herbegraven.'

Twee skeletten van 'jonge mensen' zijn na een korte dienst en onder begeleiding van het lied Pie Jesu naast de kerk in twee kleine kistjes herbegraven. De overige skeletten en gedeeltes van skeletten zijn eerder bijgezet in een naamloos graf op de gemeentelijke Doornse begraafplaats. De oudste beenderen-ongeveer de helft van het totaal- liggen overigens nog  bij de archeologen, voor verder onderzoek naar leeftijd, doodsoorzaak, en zaken als de aanwezigheid van chronische aandoening en slijtage. Komende zomer worden de resultaten hiervan gepresenteerd aan de huidige inwoners van de Heuvelrug.