Heuvelrug

Hachchi stelt kazernevragen aan Hillen

Na een relatief lange periode van rust in de kazernestrijd is de volgende episode aangebroken. D66-kamerlid en defensiespecialist Hachchi wil van minister Hillen weten of het klopt dat hij de gemeente geen gedetailleerde informatie beschikbaar wilde stellen, en waarom hij die keus heeft gemaakt.

Hachchi stelt de minister vanmiddag nog acht andere vragen rond de verhuizing van de kazerne van Doorn naar Vlissingen, de meeste daarvan gaan over het gebrek aan medewerking dat de gemeente Utrechtse heuvelrug kreeg bij het opstellen van het eigen rapport, waardoor de minister geen faire vergelijking kan maken. Wethouder Pamboer uitte twee wekeen geleden al grote verbazing over de gang van zaken, een verbazing die hij deelt met burgemeester Naafs. De mogelijkheid om het Doornse rapport in te dienen kreeg de gemeente overigens pas na een motie van hetzelfde kamerlid Hachchi, vorig jaar november.

Hachchi wil bovendien weten wanneer het rapport van Vlissingen verschijnt en hoe de minister de beide rapporten gaat vergelijken. Het rapport van Vlissingen -samengesteld door een gecombineerde werkgroep Vlissingen/Provincie Zeeland/Ministerie van Defensie- laat al twee weken op zich wachten. Volgens de persvoorlichter van de gemeente Vlissingen wordt er nog steeds gewerkt aan het rapport. De voorlichter van de provincie Zeeland was vanmiddag onbereikbaar.

Eerder liet Commissaris der Koningin Karla Peijs in de regionale krant PZC weten dat ze de kazerne gewoon naar Zeeland gaat halen. Er spelen nogal wat persoonlijke contacten in de strijd om de kazerne. Volgens onbevestigde berichten zouden de partijgenoten Peijs en Hillen het al in een veel eerder stadium op een akkoordje hebben gegooid; Hillen zou de kazerne naar Vlissingen verhuizen, Peijs zou hem daarbij alle procedurele medewerking verlenen. Verder is VVD-Tweedekamerlid, defensiespecialist en beroepsmilitair Bosman uit Middelburg afkomstig en is Jaques Damen, een afgewezen kandidaat wethouder van de gemeente Utrechtse heuvelrug, nu wethouder in Vlissingen.

Hieronder de vragen van kamerlid Hachchi. De formele termijn van beantwoording is drie weken.  

 

1.      Bent u bekend met de op 18 januari jongstleden gepubliceerde business case van de Van Braam Houckgeestkazerne (VBHKAZ) door de gemeente Doorn?

2.      Wat is uw reactie op de stelling op pagina 7 uit de business case, dat “additionele en meer gedetailleerde informatie niet beschikbaar werd gesteld” door het ministerie van Defensie? Waarom heeft u daarvoor gekozen?

3.      Klopt het dat de investeringsramingen en exploitatielasten voor nieuwbouw in Zeeland niet beschikbaar werden gesteld? Zo ja, waarom heeft u daarvoor gekozen?

4.      Worden er verschillende normbedragen gebruikt worden in het rapport over de nieuwe marinierskazerne in Zeeland ten opzichte van deze businesscase over een toekomstbestendige oplossing met gebruik van bestaande Defensie infrastructuur in Doorn?

5.      Waarom heeft Defensie geen informatie over exploitatiekosten van Doorn beschikbaar gesteld, terwijl u in beantwoording op feitelijke vragen op 27 oktober jl. aangeeft dat de exploitatiekosten voor Doorn momenteel € 4,6 miljoen bedragen?

6.      Klopt het dat het noodzakelijke investeringsbedrag voor Vlissingen inmiddels is verlaagd, al dan niet van 250 miljoen euro tot 140 miljoen euro? Zo ja, op basis waarvan heeft u dit besluit genomen?

7.      In welk stadium bevindt het onderzoek van de werkgroep Marinierskazerne Zeeland zich op dit moment?

8.      Wanneer gaat u de business case voor een mogelijke marinierskazerne in Vlissingen vergelijken met de business case die Doorn heeft aangeleverd?

9.      Bent u bereid voor de Kamer inzichtelijk te maken hoe de eenmalige en de structurele uitgaven en opbrengsten in meerjarige reeksen tussen Vlissingen en Doorn zich tot elkaar verhouden wanneer de business case van Vlissingen voltooid is?