Doorn

Kazernewethouder Pamboer: Strijd nog niet gestreden

De gemeente Heuvelrug geeft de strijd om behoud van de marinierskazerne nog niet op. Wethouder Pamboer is teleurgesteld en verbaasd, maar studeert nog op een inhoudelijke reactie. 

Maandagavond stuurde de gemeente Utrechtse heuvelrug een persbericht de wereld in waarin ze haar teleurstelling uit over het besluit, maar de strijd nog niet zegt op te geven. Vooral de bewering van Hillen dat de Doornse kazerne niet toekomstbestendig zou zijn bestrijdt wethouder Pamboer, die het dossier al maanden in persoonlijk beheer heeft. Volgens Pamboer had hij in zijn rapport in december al onomstotelijk aangetoond  dat een duurzame en toekomstbestendige oplossing in Doorn wel degelijk mogelijk is.

Verbaasd toont Pamboer zich in de persverklaring over het gemak waarmee minister Hillen in de buidel van zijn ministerie tast. 'De investering in Vlissingen, 192 miljoen waarvan nog voor 126 miljoen dekking wordt gezocht, valt 112 miljoen hoger uit dan in Doorn. Hoe wil de Minister deze extra uitgave in tijden van forse bezuinigingen verantwoorden?'  Pamboer gaat met deze verklaring vooralsnog niet in op Hillens bewering dat wethouder Pamboer zich in diens rapport €50 miljoen heeft misrekend. Wel kondigt Pamboer vast een meer inhoudelijke reactie aan: 'De zwakheden in de inhoudelijke argumentatie en de financiële berekeningen geven alle aanleiding tot een aanvullende reactie.'

Pamboer zegt in de verklaring verder dat hij zich nog niet neerlegt biij Hillens besluit. 'Het oplossen van een werkgelegenheidsprobleem in Zeeland los je niet op door eenzelfde probleem te creëren in Doorn. Zeker niet als daar een prijskaartje van 112 miljoen aanhangt.'