Leersum

Wethouder over Hoeksteen: nog niets besloten

Hoeksteen2

Over een fusie van basisscholen Hoeksteen en Schakel is nog niets besloten, zegt onderwijswethouder Van Oostrum. Er is nog niet eens definitief besloten tot een onderzoek over de eventuele samenvoeging. De ouders zijn er niet gerust op. 

Begin vorige maand maakte het overkoepelende schoolbestuur van de twee christelijke Leersumse basisscholen bekend dat het de twee scholen wil samenvoegen op de locatie van de Schakel, in Leersum-Zuid. Ouders van de Hoeksteen werden hierdoor compleet verrrast, zo lieten twee vaders de gemeenteraad gisteravond weten. De Hoeksteen -gelegen in Leersum- Noord- is een springlevende, bijna uit zijn voegen barstende school met uitstekende resultaten, maakten de vaders duidelijk. Er is geen enkele reden de school te integreren in de Schakel.

Hoeksteen2

De ouders willen dat de besluitvorming wordt stilgelegd, totdat alle cijfers over huidige leerlingenaantallen, prognoses en budgetten boven water zijn en alle ouders geinformeerd.  De ouders zijn bang dat ze anders te laat zijn om een fusie te voorkomen, want daar zou het schoolbestuur op aansturen. Er zou al een architect in de arm zijn genomen. 'We moeten die voortdenderende trein nu stoppen,' aldus de vaders Kagenaar en Biessels. Morgenavond is er op de Hoeksteen een ouderavond, waar het bestuur hun keuze komt toelichten. Ook onderwijswethouder Van Oostrum zal daarbij aanwezig zijn.

Volgens Van Oostrum heeft zij als wethouder nu nog weinig in de melk te brokkelen, omdat het formeel eerst aan het schoolbestuur is besluiten te nemen over een samenvoeging. 'Maar ik heb het bestuur wel laten weten dat ik hun voornemen te streven naar een samenvoeging ondersteun,' aldus Van Oostrum, die zei dat zij als wethouder met het Integraal Huisvestings Plan (IHP, van alle scholen op de Heuvelrug) de opdracht heeft gekregen scholen 'waar mogelijk' samen te voegen. 'We willen naar gezonde, brede scholen toe. In Doorn en Driebergen heb ik al op drie plaatsen de opdracht gegeven zo'n samenvoeging nadrukkelijk te onderzoeken. In Leersum heb ik dat nog niet gedaan, maar als we naar het IHP kijken dan is er ook in Leersum uiteindelijk maar plaats voor twee scholen.'

De gemeenteraad hield zich gisteravond nog voornamelijk op de vlakte, maar liet de wethouder wel beloven dat als er een onderzoek komt, dat onderzoek ook zal kijken naar de mogelijkheid van renovatie van de Hoeksteen. Volgens diverse raadsleden staan de gemeentelijke beleidsvoornemens te streven naar grote, brede scholen en tegelijkertijd naar specifiek wijkgericht werken met elkaar op gespannen voet . 'Een spanning die nu ieens wel heel duidelijk naar boven komt,' aldus D66-raadslid Eggink.

Hoeksteen1

Volgens wethouder Van Oostrum -ook D66-heeft het schoolbestuur lang aangestuurd op renovatie van de Hoeksteen, maar zijn er geen medegebruikers gevonden, is de financiering daarom niet rondgekomen en heeft het bestuur uiteindelijk besloten tot samenvoeging. 'Er staan al lokalen leeg van de Schakel. En er kan bovenop gebouwd worden, daar geeft het bestemmingsplan ruimte voor,' aldus Van Oostrum, die verder stelde dat haast geboden is. 'Delen van de Hoeksteen zijn zo oud dat het bijna onverantwoord is daarin nog langer kinderen te huisvesten.'

Niet gesteld werd de vraag waarom de Hoeksteen eigenlijk op zou moeten gaan in de Schakel, en niet andersom. In Leersum-Zuid staat naast de Schakel nog een school, de openbare Meanderschool, terwijl de Hoeksteen de einige school in Leersum-Noord is. Volgens de ouders van de Hoeksteen stuurt een flink aantal ouders uit Leersum -Zuid hun kinderen al naar de Hoeksteen vanwege de kwaliteit van het onderwijs en kan er gerust worden geinvesteerd om de oude dorpsschool voor de komende decennia weer in orde te krijgen. Aan de keus van het bestuur zouden voornamelijk finaciele redenen ten grondslag liggen: vernieuwbouw van de betrekkelijk jonge Schakel zou goedkoper zijn dan renovatie van de oude Hoeksteen, terwijl de grondopbrengsten van de Hoeksteen bij een eventuele verkoop veel hoger zouden zijn dan die van de Schakel.