Heuvelrug

Heuvelrug zoekt hulp extern

De gemeente Utrechtse heuvelrug bezuinigt flink door ambtenaren te laten gaan, maar huurt tegelijk externe projectleiders in.

Zo wordt voor het project reconstructie Hoofdstraat binnenkort een projectleider aangesteld. De reconstructie bestaat uit de aanleg van verhoogde fietspaden, afgescheiden van de rijweg, en de aanleg van drie rotondes. 'De projectleider is nodig om het hele project van A tot Z te trekken. Deze werkzaamheden kunnen niet met de huidige capaciteit worden uitgevoerd,' aldus een memo van de wethouder verkeer aan de gemeenteraad. Om de projectleider te betalen is vast €50.000 gereserveerd.

Ook wil het college van benw €32.000 uittrekken voor een projectleider die een mogelijke interne verhuizing moet begeleiden. Omdat de bibliotheek zich vanwege bezuinigingen moet terugtrekken naar de achterzijde van het Doornse cultuurhuis komt de andere helft leeg. Het college wil nu bekijken of ze de vrijkomende ruimte in de centrale hal kan opvullen met publieksbalies. De ruimte waar de gemeentewinkel nu zit kan de gemeente dan verhuren. Hetzelfde geldt voor de ruimte waar nu nog gemeentelijke bedrijfskantine huist. Die kantine verhuist waarschijnlijk komend voorjaar naar het nieuwe bedrijfsrestaurant in het nieuwe gemeentekantorencomplex

Naast genoemde projectleiders wil het college nog voor €67.000 een procesmanager aanstellen die de WMO-transitie moet begeleiden. De WMO-transitie is een ingewikkeld proces, waarbij de rijksoverheid de uitvoering van veel zorgtaken naar de gemeentelijke overheden toeschuift. Ook voor het begeleiden van het werk aan de snelweg A12 en het knooppunt met de Driebergse Hoofdstraat is al langere tijd een procesmanager aan het werk voor de gemeente, omdat die de taken zelf niet aan zou kunnen. 

Vanwege financiele tekorten zijn vacatures in de gemeentelijke organisatie het afgelopen jaar al niet of nauwelijks ingevuld. In 2013 en verder zou het totaal van rond de 300 personeelsleden met 10% moeten afnemen, besloten de coalitiepartijen in de zogenaamde kerntakendiscussie, afgelopen voorjaar. Afgelopen week liet de gemeente weten dat de reconstructie  aan de Driebergse Traaij in 2006 toch niet naar behoren is verlopen, volgens een begeleidend schrijven vanwege de herindeling en niet ingevulde vacatures. Ook hier is afgelopen jaar een extern bureau aangezocht om te bekijken of herstelwerkzaamheden nodig waren. 

Eerder deze maand ruimde het college nog een een budget van € 20.000,– in 'voor het uitvoeren van onderzoeken voorafgaand aan het sluiten van de verkoop van het perceel grond aan de Willem de Zwijgerlaan 24a in Doorn'. Of daar ook externen voor worden aangezocht melden de notulen niet.