Ingezonden

Boswerkzaamheden in Austerlitz

kaartebosausterlitz

(ingezonden)

Duurzaam bos, voor nu en in de toekomst

Staatsbosbeheer start begin januari 2013 met de houtoogst in boswachterij Austerlitz. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de terreinen van Staatsbosbeheer ten zuiden van de Woudenbergseweg. Op de plattegrond kunt u zien welk gedeelte van het bos dit is. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt een aantal maanden in beslag. Plaatselijk zullen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn.

Houtproductie

Duurzame houtproductie is naast natuur, recreatie, landschap en cultuurhistorie een van de functies van het bosgebied. De boswerkzaamheden combineren het oogsten van hout met het stimuleren van de natuurlijke ontwikkeling van nieuwe bomen. Een deel van het bos wordt gedund: er worden bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt. Deze bomen hebben geen lengte- en diktegroei meer en daarmee is het tijd om op deze plekken de groei van nieuwe bomen te stimuleren. Op deze open plekken in het bos gaan nieuwe jonge bomen groeien. Door regelmatig te dunnen en verjongen zorgen we ervoor dat ook toekomstige generaties kwaliteitshout uit het bos kunnen blijven oogsten. En er ontstaat een bos met verschillende leeftijden, dat voor mens, plant en dier aantrekkelijk is. Bos blijft bos. De opbrengst van de houtverkoop gebruikt Staatsbosbeheer voor het beheer.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer weegt steeds zorgvuldig af welke bomen geoogst worden. Daarbij wordt rekening gehouden met de dieren en planten die er leven en broeden. Bomen krijgen een markering (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’. Deze geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport naar de zagerijen. De paden in het werkgebied blijven toegankelijk, maar kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn doordat ze stuk gereden worden door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld, maar dit herstelwerk kan pas uitgevoerd worden als het werk afgerond is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Duurzaam bosbeheer

Staatsbosbeheer werkt zorgvuldig voor plant en dier. Dat betekent dat voor aanvang van de werkzaamheden wordt bekeken of er bijvoorbeeld dassenburchten of broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd en komt dus uit duurzaam beheerd bos.

Excursie

Staatsbosbeheer organiseert op woensdag 19 december om 14.30 uur een excursie voor mensen die graag meer willen weten over duurzaam bosbeheer en houtoogst bij Staatsbosbeheer. De excursie vindt plaats in Austerlitz, in het gedeelte van de boswachterij waar de boswerkzaamheden plaatsvinden. Het startpunt is de ingang van het bos aan de Schoolweg in Austerlitz. Let op: meld je voor 18 december aan via j.ordelmans@staatsbosbeheer.nl of via 06-57315302.

kaartebosausterlitz