Maarsbergen

Maarsbergen oneens over kruispunt

De bevolking van Maarsbergen kan het maar niet eens worden over de reconstructie van hun kruispunt. Het dwingt de gemeenteraad tot een salomonsoordeel.

Maarsbergen zucht haar hele leven al onder het kruispunt, dat verkeerskundigen kenschetsen als een gordiaanse knoop. Precies midden door het dorpje van amper duizend inwoners moeten een snelweg, een spoorweg en een almaar drukkere provinciale weg elkaar kruisen. Gelukkig wordt de spoorweg in 2015 ondertunneld. Uitvoerder Prorail  heeft gevraagd hoe ze het kruispunt daarna moet achterlaten, maar de Maarsbergse bevolking kan het daarover maar niet eens worden.

Afgelopen dinsdag spraken maar liefst acht Maarsbergers de gemeenteraad toe, allemaal met een ander advies. Een winkelier, de fietsersbond en de kerkeraad protesteerden hevig tegen de aanleg van een rotonde. De winkelier zou met een rotonde nagenoeg onbereikbaar worden, de fietsers zouden niet meer kunnen oversteken en kerkgangers zouden huwelijks- en begrafenisstoeten voortaan wel op hun buik kunnen schrijven, aldus kerkbestuurder Van der Meulen, die zelfs met procedures dreigde: 'We zullen geen grond afstaan, en we zullen zonodig bezwaar maken in alle fases.'

De rotonde is juist verzonnen omdat tegen de eerste oplossing, en vierarmig kruispunt met stoplichten, groot bezwaar bestaat onder de bevolking. Met name de afsluiting van een vijfde arm -een ventweg- roept zoveel verzet op dat verantwoordelijk wethouder Homan in het voorjaar nog had beloofd 'er voor te gaan liggen' bij de provincie. Maar de rotonde heeft nog minder draagvlak onder de Maarsbergse bevolking, getuigden ook de cultuur- en natuurbeschermers onder de insprekers. Volgens hen zou de aanleg van een rotonde een enorme kaalslag opleveren, waarbij monumentale bomen en ook meerdere stenen monumenten het loodje zouden leggen.

De patstelling onder de bevolking deed Jan Huizer, nog een winkelier dichtbij het gewraakte kruispunt, suggereren dat de ondertunneling van het spoor tot voorbij Maarsbergen kon worden doorgetrokken. 'Anders wordt het echt niks. Ik zeg dit niet uit eigenbelang, want al die zich opstapelende auto's voor mijn winkel, dat is fantastische reclame. Maar dit doe je voor de lange termijn, misschien wel voor honderd jaar. Laten we het dan wel meteen verstandig doen. Je kunt toch beter even doorgraven en dit voor altijd oplossen.'

De raadsleden zaten er verward bij.  Raadsleden die zeiden te neigen naar een rotonde, stelden gaande de vergadering hun standpunt bij. 'Ik  kan er geen pindakaas van maken,'aldus SGP-raadslid Boonzaaijer. De suggestie van een hele lange tunnel onder Maarsbergen door is misschien wel de beste, zei VVD-raadslid Van der Zee. 'Maar daar is in elk geval geen geld voor.'

Ingewikkelder nog vindt de gemeenteraad de aanleg van een nieuw bedrijventerrein, plus nog de bouw van een flink aantal woningen, waardoor de gehele verkeerssituatie in de nabije toekomst opnieuw zal wijzigen, inclusief 'robuuste ontsluitingen' langs de buitenkant van het dorp.  Over tien dagen moeten de raadsleden toch een beslissing nemen, aldus PvdA/GL-raadslid Nijhof: 'Kennelijk komen we er samen niet uit, en dan is het onze taak een beslissing te nemen en dan kiezen we voor een kruispunt met vri.'