Heuvelrug

Zeist doet ook gewoon geheim

De gemeente Zeist wordt vaak als voorbeeld gesteld als het gaat om inspraak van burgers en transparantie van bestuur. Vanavond niet.

Vanavond vergadert de gemeenteraad van Zeist achter gesloten deuren over de herontwikkeling van de wijk Kerckebosch, het oostelijkste stukje Zeist dat grenst aan het meest westelijke stukje Utrechtse heuvelrug. De plaatselijke politieke partijen Pro-Zeist en Groene Democraten hebben eerder vandaag laten weten vanavond niet mee te vergaderen, uit protest tegen de gesloten deuren. 'Omdat deze werkwijze niet pas bij de Nieuwe Politiek. Laat college eerst maar eens tekst en uitleg geven over de geheimhouderij.'

Het is de bedoeling dat de wijk Kerckebosch ingrijpend wordt gerenoveerd, waarbij een groot deel van de bestaande flats plaats maakt voor duurzame nieuwbouw. Volgens een wel openbaar position paper is de 'grondexploitatie van dit project en het programma waarop dit gebaseerd is, ingehaald door de omstandigheden.' Met dat laatste doelen de schrijvers op de malaise in het vastgoed en op de woningmarkt, gekoppeld aan de verslechterde positie van woningbouwvereniging Seyster Veste, de grootste partner van de gemeente in de herontwikkeling van Kerckebosch.

Oppositiepartijen Pro-Zeist en Groene Democraten hebben samen drie zetels in het parlement van Zeist, dat drieendertig zetels telt. Net als op de Heuvelrug wordt Zeist bestuurd door een college van VVD, PvdA, D66 en Groen Links, die samen twintig zetels bezet houden. Pro-Zeist en Groene Democraten sloten eind vorig jaar een nieuw verbond, dat ze Nieuwe Politiek noemden.

Ook de stichting Beter Zeist -de Zeister pendant van Federatie Groene Heuvelrug- heeft in een email geprotesteerd tegen de geheimhouding van het overleg en de stukken. 'Dat is volstrekt onacceptabel omdat daardoor burgers nooit goed de uitvoering van het voorgenomen beleid kunnen evalueren en daarop kunnen reageren.' Beter Zeist heeft aangekodigd de stukken toch boven water te willen krijgen, als het moet door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).