Doorn

Minister: golfbaan bij kazerne voegen lost probleem niet op

Houckgeestterrein

Het toevoegen van de Doornse golfbaan aan de marinierskazerne zou het ruimtegebrek onvoldoende oplossen, zegt de minister. Het gemeentebestuur wil een formeel aanbod bevestigen noch ontkennen.

Het golfterrein zou opnieuw te koop staan, schrijft de minister in antwoord op honderd vragen uit de Tweede Kamer. Het golfterrein- drie hectares die een flinke hap uit het rechthoekige terrein van het kazernecomplex nemen- komt wel vaker voor in de discussie rond de marinierskazerne. Ruimtegebrek is immers de hoofdreden voor verhuizing van de kazerne naar Vlissingen. 'Eerder is vastgesteld dat een gerenoveerde kazerne alleen onder voorwaarden kan voldoen aan de gestelde ruimtelijke eisen en niet toekomstbestendig is, 'aldus de minister gisteren, in een wat cryptische formulering.

Hoewel de gemeente Heuvelrug in het verleden niet erg toeschietelijk was, is het huidig gemeentebestuur meer dan lankmoedig in het bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor de kazerne. Zo mag de kazerne sinds vorig jaar een stuk van het naastgelegen landgoed Beukenrode omzetten in kazerneterrein. Natuurbeheerder Utrechts Landschap en de provincie schaarden zich destijds inderhaast achter het nieuwe gemeentelijke standpunt, dat nog altijd niet mag baten, aldus de minister, die de koers van de vorige minister steeds rechter lijkt te volgen. 'Zelfs na toevoeging van delen van landgoed Beukenrode aan de Van Braam Houckgeestkazerne kan niet de volledige infrastructuurbehoefte op het terrein zelf worden verwezenlijkt zonder dat daarvoor de bestemmingsplangrenzen nog verder worden opgerekt.'

'Het bebouwingspercentage zou dan op ongeveer veertig procent komen, waarmee de leefbaarheid teveel wordt aangetast. Dit resulteert in ongewenste beperkingen van de mogelijkheden voor wijzigingen in de uitrusting van de mariniers of bijplaatsing van andere eenheden. Van een toekomstbestendige kazerne is dan geen sprake, want met een al overvolle kazerne ontbreekt het daarvoor aan de benodigde flexibiliteit,' aldus het schriftelijk antwoord van de minister, dat gisteren werd vrijgegeven.

En zelfs al zouden de drie hectares van de golfbaan nog bij de kazerne worden betrokken, het blijft volgens de minister onvoldoende: 'Naar verluidt zou het golfterrein (3 ha) nu wel te koop zijn. In de Massastudie 2012 Van Braam Houckgeestkazerne komt duidelijk naar voren dat hiermee slechts een deel van het ruimteprobleem zou zijn opgelost. Ook als dit terrein beschikbaar komt, kan de Van Braam Houckgeestkazerne niet als toekomstbestendig worden bestempeld.'

Houckgeestterrein

Of de golfbaan inderdaad is aangeboden aan de minister kan huidig wethouder marinierskazerne Homan bevestigen noch ontkennen. 'Niet om flauw te doen, maar daar zeg ik niets over, dat hebben we zo afgesproken. Alles wat er nog gezegd wordt, draagt alleen maar bij aan de verwarring. Daarom doen wij aan stille diplomatie, nog elke dag. Het enige dat wij willen is een eerlijk vergelijk tussen Doorn en Vlissingen. Mocht dat in het voordeel van Vlissingen uitvallen, dan zullen wij juichend afscheid nemen van onze mariniers, want dan is dat dus beter voor het land. Maar wij denken dat het anders ligt.'

De secretaris van de Golfclub die het golfterrein huurt zegt in elk geval van niets te weten. 'U weet kennelijk meer dan ik. Het enige dat ik weet is dat we volgende week een gesprek hebben met de stichting waarvan we het terrein huren, over de verlenging van het huurcontract. Dat loopt nu tot het eind van het jaar.'

De voorzitter van de stichting die het terrein namens de gemeente beheert, weet niets van een mogelijke transfer van het golfterrein. 'Namens ons is het in elk geval niet te koop gezet. Dat zou ook niet goed zijn, omdat we het golfterrein juist voor langere tijd willen garanderen. Formeel zou het terrein eind 2014 weer overgaan in handen van de gemeente, maar waarschijnlijk wordt dat langer,' aldus stichtingsvoorzitter Peter van der Zee, die ook raadslid is namens de VVD. 'Als raadslid houd ik me liever op de vlakte. Ik weet echt niet wat ze in Den haag aan het doen zijn. '  

D66-raadslid Kamp -fervent aanhanger van de beweging die de kazerne in Doorn wil houden- zegt niets te weten van het door de minister genoemde aanbod. 'Als dat in een besloten vergadering besproken zou zijn, dan zou ik daar niets over zeggen, want ik houd me aan die beslotenheid. Wat ik wel kan en wil zeggen is dat ik weer erg verbaasd ben over de berichten van eerder vandaag, dat Vlissingen het blijkbaar nog goedkoper kan. Eerlijk gezegd komt dat gesol met cijfers niet erg evenwichtig over. Ik snap dat Zeeland de kazerne graag wil, maar laten we nu eerst eens een goede vergelijking maken tussen Doorn, Vlissingen en Den Helder.'

Raadslid Kamp vindt zoals gewoonlijk D66-kamerlid Wassila Hachchi aan zijn zijde. Op BNR-Nieuwsradio noemde Hacchi de keuze voor Vlissingen een politieke keuze, die telkens weer wordt verkocht als een bedrijfseconomische keuze. Aan de andere kant van het spectrum vinden we VVD-kamerlid Bosman die op Omroep Zeeland stelt dat de tijd van de mariniers in Doorn nu definitief voorbij is.