Driebergen

Toch nieuwbouw voor Ontdekkingsreis en Dolfijn

Het plan voor een nieuw schoolgebouw voor de Ontdekkinsgreis en de Dolfijn is terug op de agenda. Nieuwbouw duldt geen uitstel.

Read More

Het gebouw van de Driebergse basisschool Dolfijn-Zuid stamt uit de jaren zeventig en is volgens deskundigen niet meer toegerust voor hedendaags onderwijs. Basisschool Ontdekkingsreis zwerft al jaren rond op zoek naar een definitief dak. Als Iederwijs huisde de school eerder nog op landgoed De Horst in Driebergen, als Ontdekkingsreis vertrok het daarna naar landgoed Beukenrode in Doorn en vervolgens naar een verlaten kantoorpand tussen beide dorpen in. Daar moet de school volgend jaar weer vertrekken.

ontdekkingsreis

De gemeenteraad twijfelde eerder dit voorjaar nog over een nieuw verzamelgebouw voor de twee scholen langs het Driebergse Jagerspad, vanwege de teruglopende leerlingaantallen. Volgens Marleen Remmers, van de Katholieke scholenkoepel 't Sticht, zou de gemeente daarmee bouwen voor leegstand. Wethouder Van Oostrum heeft daarop een nieuwe leerlingprognose laten maken, waaruit blijkt dat het aantal leerlingen van Dolfijn inderdaad verder terugloopt, van een kleine 60 nu naar 45 in ijkjaar 2021. Het aantal leerlingen op de Ontdekkingsreis zou toenemen van  75 nu naar bijna 90 in 2019, maar toch weer teruglopen naar 77 in 2021. 

Omdat er een breed draagvlak zou zijn voor een diversiteit aan scholen in Driebergen, waar ouders nu kunnen kiezen uit tien verschillende scholen, acht de gemeente het plan voor nieuwbouw toch gerechtvaardigd en wil het voor een nieuw schoolgebouw €2 miljoen uiitrekken. Ontdekkingsreis is een openbare school met bijzonder onderwijs, met name geschikt voor kinderen die om uiteenlopende redenen gewoon onderwijs niet trekken. 'In de vijf jaar van ons bestaan hebben we bewezen dat probleemgevallen die elders niet tot hun recht kwamen dat nu wel doen. Dat is ook wat waard,' aldus Rob van Veen, van de MR van de Ontdekkingsreis, die verwacht dat er meer kinderen op de school afkomen wanneer die in de dorpskern zit. 

In een apart overleg heeft wethouder Van Oostrum de neuzen van alle schooldirecteuren inmiddels dezelfde kant op gekregen, ook die van Marleen Remmers van 't Stcht. 'Ik begrijp heel goed dat het twee voor twaalf is voor deze scholen, en ik ben blij dat de wethouder de plannen voor nieuwbouw doorzet,' aldus Remmers, die gezien de krimp wel opnieuw waarschuwt voor concurrentie tussen scholen. 'De krimp gaat harder dan verwacht. We moeten over onze bestuurlijk schaduw heen springen, anders gaat de groei van de een ten koste van de ander.'

prognoses driebergen