Heuvelrug

D66: nieuw bedrijventerrein komt vol;UPDATED

Donderdag moet de uitbreiding van het Amerongse bedrijventerrein eindelijk definitief worden. Als D66 tenminste meewerkt. Het lijkt er wel op. Als er ook maar detailhandel mag komen. UPDATED

Read More

Eigenlijk heet het plan ‘bedrijventerrein Leersum’, omdat het gaat om de verhuizing van Leersumse bedrijven naar een strook van in totaal 1,8 hectare die aan het bestaande Amerongse bedrijventerrein wordt geplakt. De achtergelaten bedrijfsruimte in de dorpskern van Leersum komt dan vrij voor woningbouw, was ooit de gedachte. Alleen lijkt het plan -geboren in de hoogconjunctuur- inmiddels achterhaald door de economische- en vastgoedcrisis. De risico’s voor de betrokken bedrijven zijn groot, en huizenbouw komt ook maar traag tot stand.

Daarom is de balans in de gemeenteraad – altijd in meerderheid voor het plan geweest- inmiddels wankel geworden. De positie van D66 is doorslaggevend, maar juist die partij is de laatste maanden gaan twijfelen aan de noodzaak van een bedrijventerrein, met name omdat er een stuk natuurgebied voor moet sneuvelen. ‘Wat je van de natuur afneemt, krijg je niet meer terug, ‘aldus D66-raadslid Kamp twee weken geleden. Kamp vroeg verantwoordelijk wethouder Homan daarom om actualisering van de geheime lijst van bedrijven die uit Leersum willen verhuizen. 

Die lijst is er nog altijd niet, tot grote onvrede van de raadsleden, die ook nog steeds wachten op de net zo geheime documenten over de door wethouder Homan voorgespiegelde risico van een miljoenenclaim door de projectontwikkelaar die betrokken is bij de aanleg van het bedrijventerrein, mocht de raad dat ter elfder ure durven af te blazen. De lobby voor afblazen is vrij sterk, omdat er ook al een hectare leeg staat op het bestaande terrrein.

Kamp is daarom de afgelopen week daarom maar zelf op bezoek gegaan bij de bedrijven die behoefte hebben aan het nieuwe terrein. Het zou gaan om bouwmarkt Multimate en waarschijnlijk ook om caravanhandel De Heuvelrug. ‘We zijn inderdaad bij Multimate langs geweest, de andere bedrijven mag ik niet noemen. In elk geval bestaat bij ons nu de indruk dat die 1,8 hectare gevuld kan gaan worden.’

Kamp vindt het daarom ‘denkbaar’ dat de liberalen donderdagavond voor het bedrijventerrein zullen stemmen, na een ‘serieuze belangenafweging’ die de komende dagen moet plaatsvinden. Kamp vindt het daarbij ook een aanbeveling dat het gehele proces ooit in gang is gezet door Jan Koudijs, wethouder voor Groen Links in Leersum. ‘Koudijs wilde overlastgevende bedrijven Leersum uit krijgen. Op voorwaarde dat de aanblik van het  bedrijventerrein aantoonbaar verbetert, met een groenstrook rond het terrein, dat nu een hele rommelige indruk maakt.’ 

Nog een voorwaarde voor een ja van D66 komende donderdag, vindt Kamp, is ook dat het bedrijventerrein niet alleen voor bedrijven beschikbaar komt, maar ook voor de detailhandel, zoals de bouwmarkt van Multimate. ‘Dat vind ik een toegevoegde waarde. Dat daar ook een lidl of aldi kan komen, ik noem maar wat. Ik wil dat zwart op wit.’

UPDATE: Naar aanleiding van een vraag van collegaraadslid Van Geijtenbeek of Kamp een Lidl of Aldi zou verwelkomen op het bedrijventerrein verklaarde Kamp gisteravond dat de laatste zin niet goed is opgeschreven, weergegeven of begrepen door Hillridge. ‘Van Geijtenbeek moet niet alles geloven wat in de krant staat. Wat ik bedoelde te zeggen was dat net zoals supermarkten als een Lidl of Aldi elkaar opzoeken, het ook zo kan zijn dat de Multimate gezelschap krijgt van een branchegenoot, zoals een tuincentrum.’