Stellingen GR 2014

Stelling 1: De maatschappelijke stage

Om de kiezer te hulp te schieten publiceert Hillridge elke dag een politieke stelling. Vandaag nr 1, een opwarmertje: 'De gemeente moet geld beschikbaar stellen om de maatschappelijke stage voor middelbare scholieren te behouden.'

GroenLinks/PvdA: Eens
Wij willen mogelijkheden om scholieren kennis te laten maken met de samenleving. Goede aanvulling op ons plan van aanpak ter bestrijding van jeugdwerkloosheid.

D66: Oneens
D66 is een voorstander van de maatschappelijke stage, maar de financiering dient plaats te vinden vanuit landelijke gelden (in samenwerking met scholen). De gemeente kan wel plekken beschikbaar stellen en partners hiertoe aansporen.

SP: Eens
De maatschappelijke stage draagt bij aan de ontwikkeling van jongeren. Ze leren hoe het eraan toe gaat binnen bedrijven en organisaties.

VVD: Oneens
De VVD is tegenstander van een nieuwe, extra financiering. Als de scholen de uitvoeringskosten van de maatschappelijke stage voor hun rekening nemen, wil de VVD wel dat de gemeente de bestaande financiering van de zogenaamde makelaarsfunctie van de maatschappelijke stage blijft financieren.

CU: Eens
Maatschappelijke stages, waarbij middelbare scholieren tijdelijk vrijwilligerswerk doen, leveren een belangrijke bijdrage aan de sociale samenhang in de samenleving. Leerlingen komen in contact met de maatschappij en worden gestimuleerd daar een bijdrage aan te leveren. Uit onderzoek blijkt dat de leerlingen na deelname aan een maatschappelijke stage ook eerder vrijwilligerswerk gaan doen. Scholen willen graag doorgaan met deze stages, maar zonder geld kunnen zij de stagemakelaars (regionale welzijnsstichtingen) niet meer betalen. Daarom pleiten wij voor voortgaande financiële steun.

BVH: Oneens
Gaat ten koste van de lesuren.

CDA: Eens
Het CDA vindt de maatschappelijke stage goed voor de ontwikkeling van leerlingen en het is bewezen dat 30% er na die tijd mee door gaat.

SGP: Eens
De eerste stappen van scholieren in het bedrijfsleven, nog in de veilige sfeer vanuit de school, zijn van groot belang voor de ontwikkeling van middelbare scholieren. Hier kan de gemeente iets betekenen door geld beschikbaar te stellen, zodat de scholen deze stages kunnen organiseren. De SGP stáát voor goed onderwijs en zal waar mogelijk dit ondersteunen.

(Copyright Stemwijzer. Hillridge heeft de stellingen door middel van drie uur copy pasten daar uit geabstraheerd.)