Stellingen GR 2014

Stelling 10: Gratis parkeren

We zijn al bijna op eenderde van de dertig stellingen, dus jullie moeten nu toch al een idee krijgen waarop te stemmen over eenentwintig dagen. Vandaag nummertje tien: Overal gratis parkeren?

Het is een terugkerend thema in de gemeentepolitiek; moeten we hier of daar niet toch betaald parkeren invoeren? De reden ligt meestal niet in een aanvullende inkomstenbron voor de gemeente, maar in een ontmoedigingsbeleid voor luie automobilisten; door hen een kaartje te laten kopen zouden congestieproblemen in een bepaalde wijk voorkomen kunnen worden. Zo overwoog Amerongen vorig jaar nog een licht parkeerregime om al te veel verkeer te weren uit 'het oude dorp'.

Anders ligt het bij station Driebergen-Zeist. Daar wordt al dertig jaar gedroomd over een prachtig, duurzaam zowel als futuristisch stationsgebied, inclusief gratis parkeren voor alle treinreizigers. Die droom wordt tergend langzaam verwezenlijkt en pakt ook iets anders uit. De grote ondergrondse gratis parkeergarage komt er in elk geval niet; daar is geen geld voor. In plaats ervan bouwt de NS een gewone betonnen kolos met vijf parkeerverdiepingen waar je je auto tegen een euro of drie per dag kan stallen. Dat leidde eind vorig jaar wel tot protesten van enkele lokale partijen, die de gratis belofte nagekomen willen zien. De vraag is wel wie dat dan moet betalen. De belastingbetaler? De treinreiziger?

Dan nu de stelling: In de hele gemeente – ook bij station Driebergen-Zeist – moet parkeren gratis blijven.

SGP: Eens
Winkelen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is onder andere aangenaam doordat je niet hoeft te betalen voor parkeren. Ook is de drempel om met de trein te reizen laag als je je auto makkelijk en gratis kwijt kan. Deze aantrekkelijke kanten van winkelen en wonen in onze gemeente wil de SGP graag veilig stellen.

CDA: Eens
Het CDA vindt dat we het openbaar vervoer moeten stimuleren en dat lukt niet als er bij het station betaald parkeren komt.

VVD: Eens
Gratis parkeren is goed voor de middenstand in de dorpen en voor degenen die boodschappen doen. Gratis parkeren bij het station maakt de animo groter om van het openbare vervoer gebruik te maken.

SP: Eens
Het betaald parkeren bij het station Driebergen-Zeist moet op termijn worden teruggedraaid. Betaald parkeren bij het station geeft parkeerdruk op andere locaties in de gemeente en bevordert het gebruik van het OV niet.

BVH: Oneens
De eigenaar van de grond bepaald dat.

CU:Oneens
Wij willen gratis parkeren in de dorpen handhaven, maar vinden betaald parkeren bij het station Driebergen-Zeist tegen een redelijk tarief aanvaardbaar. Dit om het station wel de functie te geven van transferium (overstapplaats tussen vervoermiddelen), maar tegelijkertijd de oppervlakte daarvan binnen de perken te houden.

D66: Oneens
D66 wil geen betaald parkeren in de dorpen. Maar, parkeren is al niet gratis bij het Henschotermeer. Als we een parkeergarage bij het station willen bouwen in deze omvang moet er betaald parkeren worden ingevoerd bij station Driebergen-Zeist.

GroenLinks/PvdA: Oneens
In de hele gemeente moet parkeren gratis blijven. Wij zien het station als een belangrijke schakel in de overstap van auto naar Openbaar vervoer. Een bescheiden bijdrage aan het gebruik van de parkeergarage is daar op zijn plaats.