Doorn

Exploitant Amerongs Berghuis krijgt Doornse gat

het klimparcours bij het Berghuis

De exploitant van het Amerongse pannekoekenhuis Berghuis gaat het Doornse gat exploiteren. De ondernemer wil er een theehuis vestigen, inclusief blotevoetenpad, klimparcours en misschien zelfs boomhanghutten. 

Stella Heinen kocht tien jaar geleden het Berghuis, een pannenkoekenhuis op de flank van de Amerongse berg. In die tien jaar heeft ze van het wat zieltogende bosrestaurant een levendige onderneming gemaakt, waarbij de omzet verdriedubbelde naar een €0,5 miljoen. Een kort klimparcours naast het Berghuis is volgens de uitbaatster mede debet aan dat succes. Een groter en hoger parcours wil Heinen aanleggen in het Doornse gat.

Heinen heeft sinds 2009 nog drie klimparcoursen in Nederland ontworpen, via haar bedrijf High Tree Adventure. Het is een belangrijke reden dat de selectiecommissie haar heeft gekozen als de ondernemer die onder het Doornse gat een solide draagvlak kan bouwen. Het Recreatieschap -de huidige pachter- wordt opgeheven omdat de elf deelenemende gemeenten niet langer willen betalen voor het onderhoud van de recreatieterreinen.

het klimparcours bij het Berghuis
het klimparcours bij het Berghuis

Hierdoor blijft gemeente Utrechtse heuvelrug zitten met ruim 70.000 aan onderhoudskosten, die in de toekomst moeten worden opgevangen door Heinen. Het concept ‘speel en chill-bos’ won in 2012 een prijsvraag over de toekomst van het Doornse gat. Heinen is afgelopen maanden uit twee ondernemers gekozen om dat concept uit te voeren. In februari vertelde wethouder Verhoef al dat het Doornse gat een theehuis en klimpark zou krijgen.

Nieuw is dat Heinen de strijd gewonnen heeft. ‘Samen met de relevante ervaring van de ondernemer in dit werkgebied geeft één en ander de selectiecommissie het vertrouwen dat met dit plan de gezamenlijke ambitie van recreatieschap en gemeente waargemaakt kan worden,’ aldus een raadsinformatiebrief. Centraal in het plan staat een nieuw te bouwen houten theehuis dat het jaar rond geopend is, met een klimparcours ‘met diverse moeilijkheidsgraden’ als voornaamtse attractie. Niet alleen voor jeugd en scholen, Heinen wil ook de zakelijke markt aanboren.

Het gat blijft verder gratis toegankelijk voor recreanten, die terecht kunnen in een natuurbelevingspark ‘waar de natuur op interactieve wijze te beleven valt. Een gratis speelbos met slootjes, waar je in bomen kunt klimmen en bruggetjes kunt bouwen. Waar bijna alles mag.’ Met een blotevoetenpad en een hoogteparcours -geinspireerd op het boomkroonpad in het Drentse Borger- hoopt Heinen ‘de Nintendojongeren en Iphonejeugd weer in de natuur te krijgen’ en sommige van hen zelfs zover te krijgen zich als parkrangers te laten bekommeren om het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug.

Vorig jaar: dertig geinteresseerde ondernemers

Ook in het plan staan een theaterkuil en een serie trekkershutten, zoals een spectaculaire boomhanghut en andersoortige slaaphutten. Dat staat op enigszins gespannen voet met een uitspraak van het college van benw vorig jaar, dat nieuwe trekkershutten op de Heuvelrug niet nodig zouden zijn. Heinen denkt dat permanent toezicht vanuit het theehuis nodig is om het Doornse gat ‘onaantrekkelijk te maken voor vandalisme en andere ongewenste zaken’.

In het businessplan van Heinen bezoeken jaarlijks 80.000 mensen het Doornse gat. Met een gemiddelde besteding van €5 komt de omzet op een ruime €400.000, waarmee de onderhoudskosten voor het gratis deel ook gedekt zijn. Eventuele winsten wil Heinen direct in het park herinvesteren. Heinen verwacht dat na vijf jaar de groei eruit is. Om zich volledig op de nieuwe onderneming te focussen wil Heinen het Berghuis verkopen.

De ambitieuze Heinen wil tegelijkertijd samen met natuurorganisaties het Nationale Park beter op de kaart zetten. Het Nationale Park komt na een startperiode van tien jaar nog steeds niet goed uit de verf, maar kan volgens Heinen met voldoende samenwerking ’tot een van de best georganiseerde natuurgebieden van Nederland gaan behoren’. Daartoe zou wel de regelzucht van de gemeente wat moeten luwen, zodat evenementen makkelijker kunnen worden georganiseerd. Ook wil Heinen meewreken aan een beter netwerk van MTB-paden.