Driebergen

Triodos: liever niet graven in landgoed

Tridosbank vindt een parkeergarage onder het te bouwen nieuwe kantoor geen reele optie. Ook een halfverdiepte garage is volgens de bank niet haalbaar.

Dat zegt de bank in antwoord op vragen van Hillridge. Maandag bleek het nieuwe college van de gemeente Heuvelrug onder voorwaarden toch mee te willen werken aan een parkeerplaats op de eigen grond van Triodosbank op landgoed Reehorst, waar de bank een nieuw binnenlands hoofdkantoor bouwt. Die voorwaarden bestaan uit een gehele verdieping onder het kantoor, of een halfverdieping op een weide tweehonderd meter naar het westen, net buiten het landgoed.

Volgens Triodosbank is graven onder het kantoor geen goed idee, vanwege de kosten en de verstoring van de grondwaterstand in het kwestbare gebied. 'Wij zien het realiseren van een parkeergarage onder de nieuwe huisvesting niet als een reële optie, zowel vanuit ecologisch als economisch perspectief gezien,' aldus een voorlichter van de bank.

 

Aan het eind van deze wei, net voor dat witte politiegebouw is de beoog de locatie van Triodosparkeerplaats

Een parkeerplaats net buiten het landgoed is wel haalbaar, alleen dan zonder graven. 'Voor Triodos heeft de voorkeur om te parkeren achter het beukenbos (buiten de EHS), op agrarische gronden ten zuidwesten van landgoed De Reehorst. Triodos wil daar een parkeervoorziening op maaiveldniveau realiseren, op een landschappelijke wijze ingepast met glooiingen,wallen, hagen en bomen met als doel dat de auto’s uit het zicht zijn.'

Het vorige Heuvelrugcollege wilde nog dat Triodos een parkeergarage aanlegt op het naastgelegen terrein van snelwegboerderij Hoofdstraat 26, maar omdat dat terrein de komende zes jaar gebruikt wordt als opslag en bezinkbassin tijdens de bouw van een tunnel en een nieuw station is dat ook volgens de nieuwe wethouder statiosngebied niet langer haalbaar. Wel wil de gemeente dat Triodos de toegangsweg naar de parkeerplaats laat lopen over snelwegboerderij Hoofdstraat 26.

Dat zou samenhangen met het plan van de gemeente om de toegangsweg naar Hoofdstraat 26 op te waarderen naar een volwassen kruispunt met stoplichten, waar ook de hockeyclub Shinty en modebedrijf McGregor -gelegen aan de overzijde van de boerderij- van zouden kunnen profiteren. Ook daar is de bank echter niet direct blij mee. Triodos zegt een voorkeur te hebben voor een kortere toegangsweg via de stationsstraat, waarover ook de toegansweg naar de officiele P&R van NS zal lopen.