Maarsbergen

Provincie legt €5 miljoen bij voor Maarsbergse tunnel

maarsbergen drukte 1

De provincie komt met een extra €5 miljoen over de brug om met een langere tunnelbak het gevierendeelde dorp Maarsbergen leefbaar te houden. Wethouder Veldhuizen denkt dat er nu weinig meer mis kan gaan. 'Dit moet gewoon lukken.'

Met de nieuwe €5 miljoen komt het totaal aan bijdrages van provincie en gemeente Heuvelrug nu op €10 miljoen. Daarmee kan Prorail de tunnelbak langer maken dan het eerst van plan was. Prorail zou oorspronkelijk  voor €26 miljoen alleen een korte tunnelbak aanleggen, om de regionale verkeersader N226 -die door gesloten spoorbomen regelmatig verstopt is- ongelijkvloers onder het spoor Utrecht-Arnhem door te trekken. 

Aan het eind van dat tunneltje zou net als nu een kruispunt met stoplichten komen, waardoor de drukke provinciale weg ook de komende decennia het dorp Maarsbergen zou blijven doorsnijden. Een alternatief plan van Maarsbergenaar Huyser –ondersteund door protesten en dreigende claims van de Maarsbergse bevolking– kreeg uiteindelijk de steun van gemeente en provincie. Heuvelrug en Utrecht beloofden ieder €2,5 miljoen, zodat de tunnel pas na Maarsbergen weer bovengronds komt en Maarsbergen bovenop de tunnelbak een nieuw dorpshart krijgt.

Maar uit nieuwe berekeningen van Prorail zou blijken dat €5miljoen niet genoeg is, hoorde wethouder Veldhuizen vorige maand. Daarom heeft de provincie zich bereid verklaard nog eens €5miljoen bij te leggen. 'Omdat met de verwachte groei van het verkeer de urgentie voor een betere oplossing van dat knooppunt alleen maar groter wordt. We gaan er van uit dat we binnen budget blijven, maar als dat onvoldoende is staan we garant voor €2,5 en de provincie voor €7,5 Miljoen', aldus Veldhuizen

Dat de provincie met extra geld over de brug komt mag nieuws zijn, de geboren getogen Maarsbergenaar Veldhuizen is er niet verbaasd over. 'De €10 miljoen die nu gereserveerd is moet genoeg zijn, het gaat uiteindelijk om nog geen honderd meter tunnel.' Volgens Veldhuizen begroot Prorail erg behoudend. 'Ze reserveren een forse post onvoorzien. En daar komt nog eens 25% bovenop.'

      

Volgens Veldhuizen is inmiddels ook een aantal andere problemen rond het project opgelost. Zo mogen de bouwers gebruik maken van het perceel van een ondernemer die op de hoek van spoor en N226 een hotel wil bouwen. 'Daar kan de noodweg overheen. Anders had het achterlangs de kerk gemoeten, en dat was in alle opzichten erg lastig en daar wordt niemand vrolijk van,' aldus Veldhuizen.

Veldhuizen verwacht dat alleen een groepje bewoners van de Tuindorpweg nog moeite heeft met het plan, omdat een nieuwe afrit uit de tunnelbak langs hun huis staat getekend. 'Daar ligt het nog gevoelig. Met de mensen die er last van hebben krijgen nog wel een discussie. Maar dat zijn er uiteindelijk maar een paar. Ik wil geen valse verwachtingen wekken maar onder normale omstandigheden moet dit gewoon lukken. Het heeft zoveel voordelen boven het plan met een kruising dat we dit heel graag willen.'