Heuvelrug

Heuvelrug weigert WOB van PVV; UPDATED

De gemeente Heuvelrug werkt niet mee aan een WOB-verzoek van de landelijke PVV. Die schijnt cijfers over allochtonen en subsidies aan elkaar te willen koppelen.

Volgens loco-burgemeester Van Dongen is het niet zozeer om principiele alswel om praktische redenen dat de gemeente Heuvelrug niet meewerkt aan het verstrekken van de gegevens. 'Het had te maken met de aantallen allochtonen binnen de gemeente. En verstrekte subsidies. Maar we hebben die cijfers gewoon niet. En het is teveel werk om ambtenaren die cijfers te laten verzamelen,' aldus Van Dongen, die zich het verzoek niet precies herinnert. 'Dat was nog voor mijn vakantie. We hebben de PVV verder verwezen naar Den Haag.'

Volgens Van Dongen hebben meer gemeenten dat gedaan, nadat de PVV bij hen aanklopte. 'Bij mijn weten hebben ze die vraag aan alle gemeentes gesteld en volgens mij hebben ook alle gemeentes geweigerd die gegevens ter beschikking te stellen en verwezen naar het ministerie.' Navraag bij de PVV levert ook niet veel verduidelijking over precieze inhoud van het WOB-verzoek en de reden voor het onderzoek op. Een fractiemedewerker van de PVV laat wel weten dat 'we gewoon doorgaan met de WOB-verzoeken, verder vooralsnog geen commentaar.'

UPDATE14:12: Zojuist rolde dan toch het volledige WOB-verzoek van de PVV binnen bij Hillridge. Het betreft een uitgebreide lijst documenten die de PVV van de gemeentes vraagt. Hieronder een screenshot. De lijst omvat 24 verzoeken en gaat door tot punt 6.1: 'Door of namens uw gemeente geweigerde subsidies op grond van activiteiten met een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap vanaf 1 januari 2010.'

Ook de motivering bij de Heuvelrugse afwijzing voor de 24 WOB-verzoeken rolde zonet binnen: 'Omdat de door de PVV opgevraagde informatie niet is neergelegd in documenten zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid van bestuur. Er zijn dan ook geen documenten beschikbaar die aan de PVV verstrekt konden worden. Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur zijn wij niet verplicht om documenten die niet bestaan op te stellen in het kader van een verzoek om informatie.'

In het verlengde van het vreemdelingendebat deed overigens ook Cees van den Broek -oprichter en voorzitter van de Driebergse Eurowinkel- gisteren in de Volkskrant een duit in het landelijke zakje rond de noodhulp aan uitgeprocedeerde vluchtelingen. Volgens Van den Broek shopt staatssecretaris Teeven nogal selectief uit rechterlijke uitspraken.  'Staatsecretaris Teeven lapt dus niet alleen het Europees recht maar ook het Nederlands recht aan zijn laars. Van afgewezen asielzoekers verwacht Teeven dat zij zich bij de uitspraak van een rechter neerleggen. Laat hij dat zelf ook doen.'