Heuvelrug

Wethouder ‘verguld’ met 280 (crowd)sources

De digitale inspraakronde over mogelijke bezuinigingen ligt op koers, vindt wethouder Van Dongen. Wel is er onder de deelnemers van de crowdsourcing nog steeds een oververtegenwoordiging van oudere, hoogopgeleide mannen.

De begrotingswijzer op internet -door sommigen gedegradeerd tot peiling, anderen vinden het een best handige tool– ging half augustus van start, nog in de vakantieperiode. Tot afgelopen weekend hebben bijna 300 inwoners de moeite genomen om te spelen met de schuifjes en daarmee met gemeentelijke uitgaven en inkomsten. Doel is een bezuiniging van 5 miljoen.

In het meest recente persbericht zegt wethouder Van Dongen 'verguld' te zijn met het aantal reacties. 'Over het algemeen is de respons bij digitale enquetes veel minder groot,' aldus Van Dongen, die nooit een target heeft genoemd voor het aantal reacties, maar een getal van duizend desgevraagd 'wel heel mooi' zou vinden. Afgezien van de uitkomsten bij de schuifjestool zijn er nog eens 39 onafhankelijke bezuinigingideeen ingestuurd, die de gemeente nog niet als mogelijkheid heeft opgevoerd.

De meest favoriete bezuiniging is vooralsnog 'een efficiencyslag op de organisatie', die overigens al in gang is gezet en een miljoen euro moet opbrengen. De minst favoriete 'bezuiging' is een verhoging van de OZB met 20%, op de voet gevolgd door betaald parkeren en een OZB-verhoging van 5%. Opmerkelijk genoeg staat een verhoging van de OZB met 10% nog niet in de top vijf. Een procentpunt OZB levert grofweg €80.000 op.

Onder deelnemers zijn ouderen, mannen en hoger opgeleiden nog altijd overtegenwoordigd. Dat is voor de gemeente reden om de resterende twee weken van de crowdsourcing -die loopt tot eind deze maand- de boer op te gaan. 'We gaan proberen via allerlei acties ook de lager opgeleide mensen te bereiken, bijvoorbeeld door het uit te zetten bij netwerken,' aldus Van Dongen. Wethouder Boonzaaijer zegt op straat en in winkels wel aangesproken te worden op het feit dat er mensen zijn die het internetkanaal niet kiezen. 'En die toch hun input willen geven.'

Vanavond vindt in Maarn een dialoog plaats om de 'inwoners de gelegenheid geven mee te denken om de begroting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug sluitend te maken,' aldus de initiatiefnemer, journalist Gerard van Wijk. Wethouder Van Dongen hoopt dat in die bijeenkomst 'een iets ander, iets hoger abstractieniveau' wordt bereikt. 'Waar wil je nu heen, wat voor gemeente wil je zijn, en welke bezuinigingen zouden daar het gevolg van moeten zijn. Deze crowdsourcing is een mooi proces, maar je moet ook een idee hebben of de gemeente groen en behoudend wil zijn, of toch meer ruimte moet geven aan wonen en ondernemen.'

Op de vraag of je misschien niet in plaats van naar een hoger abstractieniveua naar het uitvoeringsniveau moet kijken antwoordt Van Dongen ontkennend. 'Dat gevoel heb ik niet.' Toch gaat wethouder financien Van Dongen de komende maanden langs de verschillende afdelingen op het gemeentekantoor, om via biechtstoelgesprekken te speuren naar mogelijke bezuinigingen. 'Ik ga door de begroting heen lopen en zeg dan: goh, ik zie, beste afdeling, dat jullie zoveel geld uitgeven. Leg me eens uit of het ook met minder kan. En het is niet helemaal vrijblijvend als ik langskom met zo'n lijst.'