Heuvelrug

Opnieuw uitstel nieuwbouw Ontdekkingsreis

Dolfijn-Zuid wil niet meer terugverhuizen naar Driebergen-Zuid. Daarmee valt ook het plan voor nieuwbouw van de school Ontdekkingsreis in het water. ‘We plegen geen nieuwbouw voor solitaire scholen’.

De leerlingen van het geslonken openbare schooltje Dolfijn-Zuid verhuisden in het nieuwe schooljaar naar Dolfijn-Noord. Het plan was de school terug te verhuizen naar zuidelijk Driebergen op het moment dat een nieuw verzamelschoolgebouw voor Dolfijn-Zuid en de Ontdekkingsreis gereed zou zijn.

Maar Dolfijn ziet bij nader inzien af van terugverhuizing, laat onderwijswethouder Veldhuizen weten. ‘Dat nieuws krijgen we vanuit het bestuur en de ouders. Die zeggen: we zagen erg tegen de verhuizing op, maar weten niet of we nog terug willen.’

Dat is een nieuwe klap voor de Ontdekkingsreis, een openbare school met het etiket bijzonder onderwijs. De school wacht al tien jaar op een schoolgebouw. De afgelopen jaren huisde de school achtereenvolgens in oude huizen, een tent en de laatste jaren in een oud, afgeschreven kantoor- en trainingsgebouw tussen Doorn en Driebergen.

 

Vanwege de toename van het aantal leerlingen – nu honderd, de school wil doorgroeien naar tweehonderd- beloofde de vorige wethouder de school een nieuw schoolgebouw voor 2017. Dat gebouw zou eerst verrijzen op de plaats van het verlaten schoolgebouw van Dolfijn-Zuid. Vorig jaar werd het verrassende plan geboren de beide scholen samen te huisvesten in het oude gebouw van taxibedrijf Hoek, aan de Driebergse Engweg.

Maar waar het vorige Heuvelrugcollege nieuwbouw wilde spreiden over de dorpen, daar wil het nieuwe college vanwege de krimp van het aantal leerlingen alleen nog verzamelscholen bouwen. ‘Een van onze beleidsdoeleinden is dat we geen solitaire nieuwbouw meer plegen,’ aldus Veldhuizen. Binnen verzamelgebouwen kunnen scholen elkaars fluctuaties in aantallen leerlingen opvangen, is de gedachte, door lokalen uit te wisselen.

Daarmee komt de nieuwbouw van Ontdekkingsreis nu dubbel in gevaar. Er is in Driebergen-Zuid geen andere school beschikbaar om samen mee te bouwen, alle scholen hebben er al nieuwe onderkomens. Mogelijk is er wel plaats in de nieuwe verzamelscholen die de gemeente bouwt in Driebergen-Noord (Dolfijn en Zonheuvel) en Doorn (Triangel, Hoog Moersbergen en Nicolaasschool).

Verder zijn er plannen voor een nieuwe verzamelschool in Maarn, door de twee bestaande scholen te huisvesten rond dorpshuis Twee Marken. Voor dat plan is de lokale D66 sinds kort druk aan het lobbyen. Ook staat de Noord-Leersumse basisschool Hoeksteen al jaren onder druk te verhuizen naar het tot verzamelgebouw om te bouwen schoolgebouw van de Schakel, in Leersum-Zuid

Het gebouwencomplex van Hoek aan de Engweg is in elk geval niet langer in beeld als locatie voor Ontdekkingsreis. Het onderzoek, waar vorig jaar nog €144.890 voor werd uitgetrokken, is onlangs stopgezet. Het complex -een grote schuur, een huis, monumentaal drukkerijtje en een benzinepomp- krijgt binnenkort een woonbestemming, al wordt de mogelijkheid van een andere bestemming nog open gehouden.

Veldhuizen belooft de Ontdekkingsreis wel duidelijkheid binnen een half jaar. ‘Het is ons duidelijk dat er een oplossing moet komen, want het huurcontract van het gebouw waar de school nu zit loopt eind 2016 af. Ze staan bovenaan het lijstje.’  Jetske van der Greef, directeur van de Ontdekkingsreis noemt de koerswijziging ‘diep droevig’. Het plan is volgens haar nog niet echt van tafel. ‘Maar het vraagt wel moed, om te staan voor huisvesting van de Ontdekkingsreis.’

Veldhuizen maakte verder bekend dat het Reviuslyceum meer geld krijgt voor de nieuwbouw. Bovenop de al eerder beloofde tien miljoen komt nog  €750.000 voor een nieuwe gymzaal. Die was aanvankelijk niet nodig, omdat een van de gymzalen nog niet volledig was afgeschreven.

In nieuwe leerlingprognoses klimt de school weer net boven de 1250 leerlingen in 2025, volgens Veldhuizen precies voldoende om nieuwbouw van de derde gymzaal te rechtvaardigen. De oude gymzaal stond volgens aannemers bovendien te zeer in de weg van de nieuwbouwlocatie, achterop het terrein. ‘Anders moeten over het terrein van de buren, en vinden dat niet leuk,’ aldus Veldhuizen.