WTSCHP '15; persberichten en ingezonden

Kandidatenlijsten Water Natuurlijk

PERSBERICHT december 2014

(ingezonden door Water Natuurlijk)

Water Natuurlijk, de onafhankelijke groene waterschapspartij met hart voor blauw, heeft op donderdag 4 december de kandidatenlijsten voor de hele regio West vastgesteld, met de volgende lijsttrekkers bij de verkiezingen van 18 maart 2015:

 

voor Rijnland mw. Martine Leewis (Leiden)

voor Delfland mw. Ingrid ter Woorst (Delft)

voor Schieland en de Krimpenerwaard dhr. Antoin Deul (Rotterdam)

voor De Stichtse Rijnlanden dhr. Guus Beugelink (Wijk bij Duurstede)

voor Hollandse Delta mw. Ellen Slachter (Zuidland)

Water Natuurlijk, speciaal opgericht om de belangen van natuur, milieu, landschap en recreatie in de waterschappen beter te behartigen, richt zich op een goede balans tussen economie en ecologie. Daarbij ligt de focus op schoon water en anticiperen op klimaatverandering . Maatregelen moeten worden uitgewerkt samen met omwonenden. Veiligheid is belangrijk, maar mag fijn gebruik van water en dijken niet in de weg staan. Water is ook om van te genieten en biedt veel kansen voor mens, plant en dier.

Bij de vorige verkiezingen werd Water Natuurlijk landelijk de grootste partij. In alle 23 waterschappen in Nederland is zij vertegenwoordigd en in 18 waterschappen is Water Natuurlijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Water Natuurlijk werkt samen met organisaties als Sportvisserij Nederland, Vlinderstichting, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, De Landschappen, De Natuur- en Milieufederaties, Nederlandse Onderwatersport Bond, Vereniging voor Veldbiologie KNNV, Reptielen amfibieën vissen onderzoek Nederland RAVON, Erfgoedvereniging Heemschut, Stichting De Noordzee, Wandelnet, Vogelbescherming en IVN.

Voor meer informatie over de kandidatenlijsten verwijzen wij naar de website www.waternatuurlijk.nl waar volgende week de complete lijsten worden gepubliceerd. Ons programma op hoofdlijnen treft u op http://www.waternatuurlijk.nl/wp-content/uploads/2014/09/WN-Programma-op-hoofdlijnen_DEF_29-08-2014.pdf