Doorn

Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd

De Doornse stomerijmachines met tetrachloorethyleen zijn al op 3 januari stilgelegd, meldt wethouder Nijhof.

Doel van het stilzetten van de machines is nagaan of de sterk verhoogde waardes tetrachloorethyleen (PER) in de binnenlucht boven de stomerij afnemen. Als dat het geval is zou dat een aanwijzing zijn dat de machines PER lekken en de luchtverontreiniging niet veroorzaakt wordt door een historische bodemverontreiniging van voor 1987, een analyse waarvan wethouder Nijhof al maandenlang uitgaat.

Vanwege de sterk verhoogde waardes heeft Nijhof de zeven studentes die boven de stomerij wonen vorige week dringend verzocht hun woning te verlaten. Stomerijeigenaar Van Boordt zorgt voor tijdelijke, alternatieve huisvesting. Mochten de waardes PER in de lucht weer dalen, dan kunnen de studentes weer terug, zegt Nijhof, die geen aanleiding heeft gezien het stilleggen van de machines eerder te melden.

In november zou provinciaal gedeputeerde De Vries op aandringen van de Provinciale Staten Nijhof al verzocht hebben de PER-machines stil te leggen. Volgens Nijhof was daar toen geen aanleiding voor, noch bestond er een juridische grondslag om het stilleggen af te dwingen. Die aanleiding was er al wel toen de waardes PER eerst begin december sterk en vervolgens eind december nog sterker verhoogd bleken.

Van Boordt meldde via Hillridge al in september dat de lucht in de kamers nu en dan verontreinigd was. Van Boordt monitort al ruim vijf jaar periodiek de waardes in de kamers van de studentes. De enkele keer dat sprake was van verhoogde waardes, ging Van Boordt naar eigen zeggen op zoek naar de oorzaak. 'Een lekje in een leiding, een gaatje hier of daar. Dat repareren we meteen,' aldus Van Boordt in september.

Wethouder Nijhof zegt niet op de hoogte te zijn van de uitspraken van Van Boordt. De wethouder benadrukt overigens dat bij metingen op andere plekken in of rond de stomerij geen PER-verhogingen zijn gemeten. 'Zelfs in het steegje, waar eerder hoge waardes zijn gemeten, zijn alle metingen nu binnen de normen gebleven,' aldus Nijhof.