Ingezonden

Verzoek tot Interpellatiedebat

Verzoek tot Interpellatiedebat

(ingezonden door griffie Utrechtse Heuvelrug)

Raadsleden Peter van der Zee en Ron van der Laan zijn op bezoek geweest bij de omwonenden van de stomerij aan de Acacialaan in Doorn. Zij lieten zich informeren over de ontwikkelingen en gevolgen voor hen persoonlijk als gevolg van de verontreinig die in de bodem onder hun huizen is aangetroffen. De vervuiling is dermate ernstig dat twee woningen in 2014 zijn ontruimd en deze maand nog eens alle verhuurde kamers boven de stomerij.
Naar aanleiding hiervan vindt de VVD fractie het belangrijk om voor de belangen van de gedupeerden op te komen en vragen te gaan stellen en actie te vragen aan het college in de raad van donderdag 29 januari middels een interpellatiedebat..

Vraag 1.
De grootste vervuiling is gelokaliseerd bij zinkpunten in een steegje tussen huisnummers 5 en 7 (stomerij). Doordat er door metingen telkens weer veel hogere waarden zijn vastgesteld, met name op de genoemde plek, lijkt alles er op te wijzen dat er sprake is van meer dan alleen maar historische vervuiling.
Heeft u kennis genomen van deze situatie en zo nee wordt het dan niet tijd om daar onmiddellijke actie op te ondernemen? (handhaving)

Vraag 2.
We denken dat de tijd voor de provincie en gemeente voorbij is om zichzelf juridisch uit de wind te houden en dat er nu moet worden opgekomen voor de belangen van de omwonenden. Er is een toenemend gevoel van onrechtvaardigheid bij de getroffen bewoners.
Waarom moeten diverse mensen wel hun huis uit, maar kan de bedrijfsvoering gewoon doorgaan? De buren ondervinden al maandenlang veel onzekerheid en stress. Wordt het niet tijd de activiteiten volledig stil te leggen?

Vraag 3.
Uit een rapport van Gemeente (ODRU) schijnt gebleken te zijn dat de boekhouding van de in- en uitgaande PER sluitend is. De omwonenden hebben aangedrongen op inzage van dit rapport omdat zij, gezien hun twijfel, daarover hier zekerheid willen krijgen, maar dat is geweigerd. Daarna is beroep gedaan op WOB maar het antwoord daarop moet kennelijk nog op zich laten wachten en tot die tijd blijven de gedupeerden in grote onzekerheid.
Kunnen deze belangrijke gegevens, gezien de acute situatie niet onmiddellijk verstrekt worden aan zowel de omwonenden en de raad?

Vraag 4.
Doordat het gezin op Acacialaan 5 vorig jaar plotseling moest verhuizen en nu hun woning moeten verkopen, worden ze gedwongen hoge kosten te maken waaronder juridische kosten (ruim EUR 20.000,-), verhuiskosten, kosten koper nieuwe woning e.d..
Het college heeft meerdere malen aangegeven dat zij bereidheid toonden om de woningen vanuit sociaal oogpunt over te nemen.
Echter, het lijkt volgens ons gezien het voorgaande anders te gaan.
Bent u het met ons eens dat het rechtvaardig is om de kosten die het gezin heeft moeten maken voor de verkoop van hun woning, tegen hun zin, niet voor hun rekening hoeft te komen? Deze affaire is onzes inziens een verantwoordelijkheid van de overheid.

Vraag 5.
Bent u het ook met ons eens dat u de verantwoordelijkheid heeft om er voor te zorgen dat de bewoners van Acacialaan 5 op zeer korte termijn een definitieve oplossing aangeboden krijgt?

Vraag 6.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het bestemmingsplan Doorn centrum waarbij de panden van de wasserij wederom bestemd gaan worden als zijnde chemische wasserij categorie 2, milieucirkel 30 meter.
Ook hier is bijzondere ongerustheid over.
Bent u het met ons eens om de bestemming mogelijk te gaan heroverwegen?

Afsluitend:
Niet alleen de VVD maar vooral de bewoners en gedupeerden willen van het college duidelijke en concrete antwoorden op bovenstaande vragen.
Deze slopende kwestie waarbij de inwoners zich soms moesten verdedigen, in onzekerheid verkeren, cruciale informatie niet ontvangen en hoge kosten maken, lijdt tot niet te onderschatten stress.
Onmiddellijke actie lijkt ons geboden.

Ron van der Laan, 21 januari 2015
VVD fractie