Ingezonden

De mobilisatie van 29 augustus 1939 tot 10 mei1940 en het effect op de burgerij

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

Onder deze titel wordt in het verlengde van de herdenking van de Slag om de Grebbeberg, dit jaar 75 jaar geleden, van woensdag 4 maart tot woensdag 10 juni 2015 in het Cultuurhuis te Doorn een expositie ingericht.
In Doorn werd destijds de staat van Oorlog en staat van Beleg afgekondigd.
De Utrechtse Heuvelrug werd hierdoor destijds overspoeld door militairen die gemobiliseerd waren en hier ingekwartierd werden bij burgers en boeren, in schuren, scholen en andere gevorderde onderkomens. Een van de gevorderde scholen was De Triangel aan de Verlengde Boschlaan (nu Kortenburgerlaan) en ook De School met den Bijbel aan de Kampweg werd gevorderd.
Het effect op de burgerij was groot. Men leefde naast en door elkaar. Militairen maar ook burgers organiseerden o.m. filmavonden, toneel, sportevenementen en ook muziekavonden, dit om ook voor de nodige ontspanning te zorgen.
De burgerij werd daarnaast o.m. geïnstrueerd over luchtbescherming, gebruik van gasmaskers en kreeg ook te maken met de burgerwacht.
Aan de Langbroekerweg werd in “De Kapel” het Militair Tehuis ingericht.

In Doorn werd ook het hoofdkwartier van het 2e legerkorps gevestigd in Hotel Cecil, toen gesitueerd op de hoek Middenlaan en de Vita Novalaan.

De expositie zal o.m. objecten uit die tijd ten toon stellen, waaronder een oude ambulance voor het gewondentransport bestaande uit een brancard, die voor en achter gedragen en voortbewogen werd door een fiets, karakteristieke foto’s laten zien, alsook relevante krantenartikelen uit de Kaap van die tijd. Permanent zal een film worden vertoond en zal de bibliotheek speciaal aandacht besteden aan lectuur uit en over deze gedenkwaardige periode.

Ook zal aandacht worden besteed aan de executie door een vuurpeleton van sergeant Chris Meijer op de schietbaan van Doorn, gelegen nabij De Ruiterberg. Sergeant Chris Meijer werd, op beschuldiging van desertie, op 12 mei 1940 op het hoofdkwartier a/d Middenlaan door de krijgsraad te velde ter dood veroordeeld, waarna het vonnis die middag nog ten uitvoer werd gebracht.

De expositie wordt op woensdag 4 maart om 15.00 uur geopend door wethouder Hans Nijhof.