Heuvelrug

Gemeente start pilot met vijfde kliko

Tuinen en erven op de Heuvelrug zijn kennelijk ruim genoeg. Na de zomervakantie verspreidt gemeente Heuvelrug een vierde kliko, voor plastic, metaal en drinkpakken. Komende week start een proef met een vijfde kliko, voor glas.

(ingezonden door gem Utrechtse Heuvelrug)

“Sinds de invoering van PMD (afval van plastic, metaal en drinkpakken), zien we dat inwoners in onze gemeente volop aan het afval scheiden slaan. De PMD verzamelcontainers worden goed gebruikt. Sterker nog, sommige raken zelfs overvol. Voor onze inwoners een uitkomst dat PMD vanaf september huis-aan-huis wordt ingezameld in kliko’s. De reacties over de vierde kliko die mensen thuis krijgen, zijn heel positief. Dit heeft het college aan het denken gezet. Volgende week woensdag start daarom een pilot met een vijfde kliko voor het scheiden van glas.”

Aan het woord is wethouder Jan Willem van Dongen. Hij vertelt dat de deelnemers aan de pilot inwoners zijn die een leuke reactie via de website hebben achtergelaten. “Deze mensen hebben we benaderd met de vraag welke kliko thuis nog ontbreekt. Met name glas scheiden is een punt van aandacht. Een aantal inwoners opperde om te kiezen voor een kliko met drie compartimenten:
een voor wit, een voor bruin en een voor groen glas. Dat optimaal scheiden van glas direct in de kliko bleek geen enkel probleem. Voor het college een doorslaggevend argument om de pilot zo snel mogelijk in te laten gaan.”

De glaskliko’s worden volgende week woensdag bij veertig inwoners, verspreid over de gehele gemeente, afgeleverd. Ook de burgemeester doet mee aan de pilot. Van Dongen: “Hij schijnt veel glasafval te hebben en vindt het een crime om steeds naar de glasbak te gaan. Hij is sowieso een groot voorstander om afval scheiden voor de inwoners in onze gemeente zo makkelijk mogelijk te maken. We zijn benieuwd naar de resultaten van deze pilot. We hebben nog twintig reserve kliko’s staan. Inwoners die ook aan de pilot mee willen doen, kunnen volgende week woensdag contact opnemen met de gemeente. Wie het eerste komt die het eerst maalt!”