Ingezonden

Gemeente geeft korting op extra uren huishoudelijke hulp

 

(ingezonden door gem Zeist)

 

Door de rijksbezuinigingen op de huishoudelijke hulp, valt voor Zeistenaren de huishoudelijke hulp via de gemeente na half juli soberder uit. De gemeente kan deze mensen in 2015 en 2016 echter tegemoet komen, als gevolg van een tijdelijke regeling van het Rijk. Als Zeistenaren zelf aanvullende uren huishoudelijke hulp inhuren, kan de gemeente bepaalde groepen Zeistenaren 15 euro per uur korting (of: tegemoetkoming) geven. De aanvrager betaalt dan nog maar 7,50 euro per uur.

 

Wethouder Marcel Fluitman: “Ik ben heel blij dat we deze korting kunnen bieden. De Zeistenaren die behoefte hebben aan meer huishoudelijke hulp dan de gemeente kan verlenen, kunnen voorlopig tegen een lage prijs extra hulp inkopen. En dat betekent ook, dat méér huishoudelijke hulpen aan het werk kunnen blijven.”

 

Voor wie bedoeld?

De Zeistenaren die voor deze korting op huishoudelijke hulp in aanmerking komen:

1. Iedereen die een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft, en via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangt. Zij kunnen dit regelen via de leverancier van huishoudelijke hulp.

2. Mensen zónder een dergelijke indicatie, maar die wel:

75 jaar of ouder zijn;
op grond van de Wmo een andere vorm van ondersteuning krijgen (dat kan bijvoorbeeld zijn: dagopvang, een rolstoel, een scootmobiel, een woningaanpassing, beschermd wonen of kortdurend verblijf);
te maken hebben met een overbelaste mantelzorger in het huishouden.

Zij kunnen deze korting aanvragen via de gemeente, bij het Sociaal Team. Samen met een lid van het Sociaal Team vult de aanvrager een aanvraagformulier in.

 

Zeistenaren met een persoonsgebonden budget kunnen ook in aanmerking komen voor deze korting. Zij moeten de extra huishoudelijke hulp dan wel inkopen bij leveranciers van huishoudelijke hulp waarmee de gemeente Zeist een contract heeft afgesloten.

 

Waarvoor bedoeld?

De korting is bedoeld voor uren huishoudelijke hulp die worden besteed aan het schoonmaken van de woning, boodschappen doen, wassen en strijken van kleding, ramen wassen en maaltijden bereiden.

 

Hoe werkt het?

Iedereen die een indicatie voor huishoudelijke hulp heeft, en via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangt, kan bij de leverancier van huishoudelijke hulp extra uren aanvragen. Mensen zónder een indicatie, maar die om andere redenen binnen de doelgroep vallen, kunnen deze extra uren via de gemeente aanvragen bij het Sociaal Team.

De gemeente kan deze korting alleen geven als huishoudelijke hulp wordt ingehuurd via de 16 leveranciers van huishoudelijke hulp waarmee de gemeente een overeenkomst heeft gesloten.

Deze leverancier rekent voor huishoudelijke hulp een tarief van 22,50 euro per uur. De gemeente betaalt daar 15 euro van.. Dus de aanvrager van huishoudelijke hulp hoeft maar 7,50 euro per uur aan de leverancier van huishoudelijke hulp te betalen. De leveranciers van huishoudelijke hulp brengen de 15 euro korting per uur, bij de gemeente in rekening.

 

Alleen in 2015 en 2016

De gemeente heeft in de jaren 2015 en 2016 een beperkt budget gekregen van het Rijk waaruit ze deze korting kan bieden. Voor de aanvragers geldt: men kan gebruik maken van de korting, totdat het geld op is. De gemeente zal ruim voordat het geld op is, laten weten dat het eind van het budget in zicht is. De mogelijkheid van deze korting stopt in ieder geval eind 2016. Daarna betalen aanvragers van extra uren huishoudelijke hulp dus weer het volledige tarief.