Ingezonden

Gesprekken over huishoudelijke hulp in volle gang

(ingezonden door gem Zeist)

Uiterlijk 12 juli 2015 lopen de indicaties af van 1300 Zeistenaren, die rechtstreeks via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangen. De gemeente Zeist is begin maart gestart met gesprekken met deze Zeistenaren. Doel van de gesprekken is te bekijken of na 12 juli nog steeds huishoudelijke hulp nodig is, en hoe deze dan vorm kan krijgen. Wethouder Marcel Fluitman: “het wordt voor vrijwel iedereen wat soberder, maar we proberen het beste resultaat te halen met het budget dat we hebben.”

“De meeste gesprekken zijn nu gevoerd. Uit de reacties die we ontvangen, concluderen we dat het grootste deel goed verloopt. Er zijn positieve reacties, maar er zijn ook mensen die er moeite mee hebben. Dat is niet zo gek, want het wordt voor vrijwel iedereen wat soberder.”

Rijksbezuiniging

Vanaf 2015 krijgt de gemeente Zeist zo’n 25 tot 33% minder geld van het Rijk voor het betalen van deze huishoudelijke hulp. Op grond van een advies van belanghebbende partijen, heeft het college eind vorig jaar besloten huishoudelijke hulp in stand te houden. Ook besloot het college op basis van dat advies om per aanvrager niet meer vast te leggen hoeveel uur huishoudelijke hulp de aanvrager krijgt, maar af te spreken wat het resultaat moet zijn: een schoon en leefbaar huis. Dit beleid gaat in per 13 juli 2015. Wethouder Fluitman: “Op deze wijze halen we het onderste uit de kan, uitgaande van wat er mogelijk is met het budget dat beschikbaar is.”

In de loop van 2016 evalueert de gemeente het nieuwe beleid rond huishoudelijke hulp.

Gesprekken

Bij iedereen die nu rechtstreeks via de gemeente huishoudelijke hulp ontvangt, komt namens de gemeente iemand langs voor een gesprek.

· De mensen met een indicatie die doorloopt tot en met 12 juli 2015, krijgen uiterlijk half april een gesprek met iemand van Treve Advies, dat de gesprekken namens de gemeente voert.

· Mensen van wie de indicatie eerder afloopt dan 12 juli 2015, krijgen een gesprek met een medewerker van de gemeente, in de periode voordat hun indicatie afloopt.

Doel van het gesprek is te bekijken óf en hoevéél huishoudelijke hulp er na 12 juli nodig is. Besproken wordt hoe de situatie in het huishouden is, wat men zelf kan, wat buren, vrienden en familie eventueel kunnen doen, en wat er verder aan professionele huishoudelijke hulp nodig is. Dat kan leiden tot een nieuwe besluit voor huishoudelijke hulp. Dat besluit krijgt men uiterlijk eind april.

Het gesprek kan ook leiden tot een andere oplossing, bijvoorbeeld dat mensen zelf particuliere hulp gaan inhuren. En bepaalde groepen Zeistenaren kunnen extra uren huishoudelijke hulp inkopen waarbij de gemeente een korting geeft op de uurprijs.

Persoonsgebonden budget

Daarnaast zijn er ongeveer 200 Zeistenaren die huishoudelijke hulp betalen via een persoonsgebonden budget (pgb). Bij de toekenning van een pgb blijft de gemeente een aantal uren vaststellen, afgestemd op de situatie van de aanvrager.

Een aantal pgb-houders krijgt sinds 1 januari 2015 een lager pgb van de gemeente. Voor een aantal andere pgb-houders gaat die verlaging op een later moment in 2015 in. Het tarief is afhankelijk van de vraag of huishoudelijke hulp al dan niet door een professional wordt geleverd.