Z-GR 2014

Brief van SGP over feiten VVD

Geachte lezers,

Nu de VVD er voor kiest om, na de raadsvergadering en de gehouden debatten, onze inwoners van “feiten” te voorzien om zodoende e.e.a. recht te zetten leek het mij nuttig om u ook van relevante informatie te voorzien.

Wij zijn overigens van mening dat onze burgers prima in staat zijn om hierover zelf een waardeoordeel uit te spreken op 19 maart.

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groet,

Gerrit Boonzaaijer

(Belastingbetalende) inwoner

Fractievoorzitter en lijsttrekker voor de SGP

 

Feiten:

OZB-verhoging:

Met ingang van 2011: Structurele verhoging OZB met € 500.000,- plus 2,5 % inflatiecorrectie.

 

Jaarrekening 2010: Beoordeling van de Provincie

 

Jaarrekening 2011: Beoordeling door de Provincie

Begrotingsjaar 2012: Preventief toezicht door Provincie

 

http://www.heuvelrug.nl/gemeente/raadsinformatie-brieven_44773/item/uitnodigingbrief-provincie-bestuurlijk-overleg_37979.html

Jaarrekening 2012: Negatief resultaat van ruim € 4 miljoen

 

Begroting 2014: Oordeel van de Provincie:

De brief van de Provincie aan de Gemeente Utrechtse Heuvelrug met de kanttekeningen:

http://www.heuvelrug.nl/gemeente/ingekomen-stukken_44841/item/ingekomen-stukken-voor-de-raadsvergadering-van-30-januari-2014_57293.html

 

Mutatie algemene reserve: Afname ruim 10 miljoen euro