Driebergen

Moties uitgelicht. Nr2: Motie Consultatiebureaus

Al eenentwintig amendementen en zestien moties. Vanavond spreekt en stemt de Heuvelrugse politiek erover. Hillridge pikt er de meest saillante uit. Nummer twee: Geen consultatiebureaus sluiten.

De onvrede over de sluiting van twee consultatiebureaus is groot. Zo groot dat een amendement om in elk geval het consultatiebureau Driebergen open te houden het vanavond eenvoudig haalde. Er werden zelfs geen woorden meer aan vuil gemaakt

Wethouder Van Dongen heeft geld gevonden om het Driebergse consultatiebureau open te houden. Daarmee blijven er in elk geval drie bureaus voor babybegeleiding open: in Doorn, Amerongen en Driebergen. Leersum verhuist naar Amerongen, wat er met Maarn gebeurt is nog onduidelijk.

Van Dongen heeft het geld gevonden in een lange lijst extra bezuinigingen -met name op de eigen ambtelijke organisatie, die alle partijen -minus SP- in een aantal gezamenlijke sessies hebben gevonden. Van Dongen neemt grofweg de helft van de bezuinigingen over.

'We hebben wij wat rekenwerk gedaan en dat heeft geresulteerd in een nieuwe pagina met cijfertjes. U was eensgezind over de mantelzorgen consultatiebureaus, waarvan u zegt: dit is zo belangrijk, dit willen wij helemaal niet. Daarom zullen we een aantal voorstellen van u overnemen.'

Ook dit amendement wordt uiteindelijk -ver na middernacht- unaniem aangenomen.

 

Amendement D66, GLP, VVD, CU en SP
Consultatiebureaus bij het Raadsvoorstel: Begroting 2015-2018 (2014-074)
De Raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen d.d. 3 en 6 november 2014
Constaterende dat:

 • Ter bescherming en bevordering van de jeugdgezondheid door de gemeente in vier dorpen consultatiebureaus zijn ingericht waar het rijksvaccinatieprogramma wordt uitgevoerd én waar ouders laagdrempelige ondersteuning wordt geboden bij de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun jonge kind;

 • De gemeente hecht aan vroegsignalering en streeft naar een bereik van tenminste 95% van de ouders, een streefcijfer dat nu al niet gehaald wordt;

 • Driebergen-Rijsenburg over de afgelopen vijf jaar (zie bijlage 1) bijna de helft van het aantal geboortes voor de hele gemeente voor zijn rekening neemt en in Driebergen-Rijsenburg er juist sprake is van een verhoudingsgewijs grotere sociale problematiek dan in de andere gemeentelijke dorpen en derhalve vroegsignalering ten aanzien van de gezondheidssituatie van kinderen daar nog meer dan elders van belang is;

 • Het voor een grote doelgroep vanuit beperkte vervoersmogelijkheden bezwaarlijk is een consultatiebureau in een andere kern te bezoeken;

 • Het college in het kader van de bezuinigingen voornemens is alleen de consultatiebureaus in Doorn en Amerongen open te houden;

 • Niet blijkt dat het college bij dit voornemen rekening heeft gehouden met de gevolgen voor de volksgezondheid van een slechtere bereikbaarheid of dat het college heeft gekeken naar andere mogelijkheden tot behoud van de consultatiebureauvoorzieningen in de dorpen waarin zij nu zijn gehuisvest;

 

Overwegende dat:

 • Vermindering van het bezoek aan het consultatiebureau kan leiden tot risico’s voor de gezondheid van kinderen en vroegsignalering van aandoeningen belemmert;

 • Op de kosten van de consultatiebureaus ook bezuinigd kan worden door het zoeken naar goedkopere locaties en het bekijken van de mogelijkheden van een optimaal gezamenlijk gebruik van locaties;

 • Op deze wijze een deel van de bezuinigingsdoelstelling gehaald kan worden zonder het aantal locaties te beperken.

 

Besluit:

 • Het voorstel B6.1 om het aantal consultatiebureaus te beperken tot twee en daarbij de consultatiebureaus in Doorn en Amerongen open te houden te wijzigen in een besluit om in ieder geval de consultatiebureaus in Driebergen-Rijsenburg, Amerongen en Doorn open te houden;

 • Het college op te dragen onverwijld de mogelijkheden te onderzoeken alle bestaande consultatiebureaus in de gemeente open te houden door het gebruik van goedkopere ruimten en een optimaal gezamenlijk gebruik van locaties en op basis daarvan voor 2016 e.v. tenminste €20.000 te besparen;

 • Doordat de voorgestelde besparingen (2015: €12.000; 2016/2017/2018: €50.000) vooralsnog niet (geheel) mogelijk zijn, de begroting Programma 6 dienovereenkomstig aan te passen (2016/2017/2018: € 20.000). (de dekking van dit gewijzigde besluit wordt meegenomen in de bestemming van de extra gevonden bezuinigingen)

Bijlage 1 geboortecijfers gemeente Utrechtse Heuvelrug 2008 t/m 2013

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Driebergen

187

191

171

163

154

146

Doorn

85

87

78

58

76

55

Leersum

82

75

69

71

58

65

Amerongen

49

52

54

46

44

39

Overberg

22

14

10

19

13

19

Maarn

44

41

45

40

48

30

Maarb

11

21

5

14

9

9