Driebergen

Woning op de Woerd van de baan. Eigenaar en buurt weer in conclaaf

De bouw van een woning in natuurgebied de Woerd lijkt van de baan. Voor- en tegenstanders gaan nu bespreken of de bestaande schaapskooi toch wel bewoond mag worden.

Dat zegt wethouder Boonzaaijer, die in de komende maanden verschillende scenario's voor de toekomst van het natuurgebied wil opstellen. Boonzaaijer noemt de onrust die er in de buurt is ontstaan rond de vorming van een nieuw landgoed geen tweedeling, maar betrokkenheid. De nieuwe wethouder gaat die betrokkenheid nu omzetten in een nieuw plan. 'Wellicht met een aantal keuzevarianten. Bewoning van de schaapskooi is een van de opties.'

De bewoning van de schaapskooi speelt al sinds 2007. Eigenaar Van Arkel kreeg aanvankelijk een toezegging van de gemeente, maar bewoning werd in 2011 alsnog afgewezen door de gemeenteraad, omdat de beleidsnota schaapskooien dat niet zou toelaten. Waarna afgelopen februari een nieuw plan het licht zag: in dat plan koopt eigenaar Van Arkel het voormalige gemeentelijk composteerterrein en tien hectares natuurgebied van de gemeente, om die samen met zijn zestien eigen hectares om te zetten in een landgoed.

Rond dat nieuwe landgoed zouden de hekken verdwijnen, en mogen wandelaars een klompenpad belopen. Ook zou Van Arkel aan de rand een natuurspeelterrein voor de jeugd aanleggen, plus een hondenuitaatveldje. Het asfalt van het composteerterrein laat Van Arkel afvoeren, op die plaats mag hij een nieuwe woning bouwen. Ook zou hij de bestaande schaapskooi mogen ombouwen. Niet voor bewoning, maar alleen voor recreatief verhuur.

Maar dat plan heeft voor een lawine aan brieven en handtekeningenacties gezorgd. Volgens tegenstanders ontrolt zich door het plan een scenario dat veel teveel geweld doet aan het kwetsbare natuurgebied, dat door verscheidene diersoorten inmiddels is herontdekt als leefgebied, en als migratiezone tussen de droge Heuvelrug en het natte Langbroekerweteringgebied. 

Door de felste tegenstanders werd Van Arkel neergezet als een projectontwikkelaar, die de tien hectares en de bouwvergunning door de gemeente in de schoot geworpen krijgt. Volgens hen zal het nieuwe landgoed uiteindelijk gebruikt gaan worden voor paardensport en een bed&breakfast-accommodatie, met teveel onrust en af- en aanrijden.

Van Arkels raadsman De Jong wierp het scenario van de tegenstanders afgelopen dinsdag in ferme bewoordingen van zich af. 'Het is een ongelooflijke reeks van suggestieve omschrijvingen, daarom kom ik hier wat tegenwicht bieden,' aldus De Jong, die zijn toehoorders garandeerde dat de bestaande paardenbak zal verdwijnen, en de paarden op termijn zelf ook. 'De een is 22 en de ander 29. Ik zou u afraden om die te berijden.'

Volgens De Jong wil van Arkel 'helemaal niet gaan projectontwikkelen' op de Woerd. 'Zijn vader zou zich omdraaien in zijn graf, want die heeft het gekocht om te jagen en te verblijven. Natuurlijk willen we praten met mensen die ongerust zijn, al weet ik niet of ze opoendoen, maar dat gaan we proberen. Want dit is niet zijn plan. Van Arkel wil alleen maar wonen op de Woerd. Dat kan ook in de schaapskooi.' 

Die schaapskooi alsnog een woonbestemming geven lijkt daarmee als compromis uit de bus te komen, een aantal tegenstanders sprak er niet direct hun veto over uit. Of er nog een speelveldje, klompenpad en hondenuitlaatveldje komen gaat wethouder Boonzaaijer de komenden maanden bespreken met Van Arkel en de buurt. 'De participatie is nu in volle gang en wellicht gaat dat tot iets moois leiden.

Heuvelrug

Woning op de Woerd van de baan. Eigenaar en buurt weer in conclaaf

De bouw van een woning in natuurgebied de Woerd lijkt van de baan. Voor- en tegenstanders gaan nu bespreken of de bestaande schaapskooi toch wel bewoond mag worden.

Continue reading “Woning op de Woerd van de baan. Eigenaar en buurt weer in conclaaf”