Driebergen

Natuurgebied De Woerd toch niet naar particulier

Het plan voor natuurgebied De Woerd is omgegooid. Het gebied gaat toch niet naar buurman Van Arkel. Hij mag wel zijn schaapskooi gaan bewonen.

In het oorspronkelijke plan zouden tien gemeentelijke hectares natuurgebied overgenomen worden door particulier Van Arkel, de buurman van de hectares. Van Arkel zou de tien hectares met zijn twintig hectares samenvoegen tot nieuw landgoed. Aan de rand zou Van Arkel een natuurspeelplaats aanleggen en een hondenuitlaatveld.

Van Arkels plan kreeg in de buurt veel handen op elkaar, maar trof in een groep direct aanwonenden ook stevige oppositie. Met name de overname van het stuk natuurgebied dat langs de achtertuinen van de opposanten loopt en een nieuw te bouwen beheerderswoning middenop het gebied bleken een stap te ver. De emoties liepen een aantal maal hoog op, Van Arkel werd daarbij een geheime agenda in de schoenen geschoven; hij zou als projectontwikkelaar hele andere plannen hebben met De Woerd.

De nieuwe wethouder Boonzaaijer heeft het plan na zijn aantreden stopgezet, en in vier gesprekrondes de neuzen alsnog eenzelfde kant weten op te krijgen. Het natuurgebied gaat niet meer naar Van Arkel, maar naar 'een natuurorganisatie'. Van Arkel krijgt alleen de hectare die voorheen als composteerterrein is gebruikt, In ruil moet Van Arkel wel het asfalt op dat voormalige composteerterrein afvoeren.

Ook mag Van Arkel zijn oude schaapskooi gaan bewonen. De terreineigenaar is al sinds 2007 bezig met de aanvraag voor een woonvergunning voor de schaapskooi, maar gemeentelijk beleid stak daar telkens een stokje voor. In het nieuwe plan mag Van Arkel er zelf gaan wonen en er ook een nieuwe schuur naast bouwen, voor de spullen die nu in de schaapskooi staan. Hij mag de schaapskooi niet verhuren en van het gebied geen paardenmennerij maken. De paardenbak -waar de opposanten ook aanstoot aan namen- is al verdwenen.

Het plan om door het gebied een klompenpad aan te leggen is ook gesneuveld. Het gebied wordt rustgebied, mede vanwege de aanwezigheid van veel bijzondere planten- en dierensoorten, waaronder de das. Het is nog wel de bedoeling een natuurspeelveldje in te richten met zand, water en stenen, rond het bestaande monument, tegen de woonwijk aan, maar Van Arkel is daar niet meer direct bij betrokken. Ook een 'hondenuitlaatroute zonder opruimplicht' staat nog in het plan, dat verder uitgewerkt moet worden door buurt en gemeente.

Met het plan bespaart de gemeente naar eigen zeggen €300.000; de saneringskosten voor het oude composteerterrein. Of de verkoop van de tien hectares aan een natuurorganisatie de beoogde €150.000 tot €250.000 zullen opbrengen is nog de vraag. 'Mogelijk voor een andere prijs,' aldus wethouder Boonzaaijer. 'Maar we besparen in elk geval wel op het onderhoud.'

Lees ook: persbericht gemeente Heuvelrug