Doorn

Door gif bedreigde kwekerij: wellicht toch groen licht

Kwekerij A8 kan iets geruster ademhalen. Uit berekeningen van Bosatex zou blijken dat de kwekerij toch niet bedreigd wordt door stomerijgif PER. ‘Maar we gaan dat nog nakijken.’ (566 woorden)

Als de rekensom klopt volgt komende maandag definitief groen licht, laat woordvoerder Verhoef van provincie Utrecht weten. ‘De onderzoekers van Bosatex hebben geconstateerd dat de invloed van de grondwateronttrekking door de kwekerij beperkt is. Dat gaan we nakijken, of dat daadwerkelijk zo is,’ aldus Verhoef, namens de provinciale milieudienst RUD.

In december werd de kwekerij gevraagd geen grondwater op te pompen, omdat de bodemverontreiniging met PER zich daardoor verder zou kunnen verspreiden. Dat gebeurde nadat de verontreiniging -veroorzaakt door het knoeien of lozen van ontvettingsmiddel PER door stomerij Van Boordt- wel werd aangetroffen in de vijvers van Huis Doorn, hemelsbreed 700 meter benedenstrooms van de stomerij.

Kwekerij A8 ligt nog driehonderd meter verder benedenstrooms de grondwaterstromen die het PER meevoeren. Kwekers Willem en Laetitia ’t Hooft zeiden te vrezen voor het voortbestaan van hun biologische groentenkwekerij, omdat biologische keurmerken geen enkele verontreiniging toelaten.

Nieuwe onderzoeken Bosatex

De kwekers legden in allerijl -het kweekseizoen nadert met rasse schreden- een waterbekken aan, waarin ze schoon water kunnen bewaren om hun gewassen mee te besproeien en irrigeren. Maandag zullen de kwekers wellicht vernemen dat die noodmaatregel niet nodig is geweest. ‘En mocht dat anders zijn dan informeren we hen daar ook over,’ aldus Verhoef.

Maar volgens Niels Ras van Bosatex -de stichting die namens de stomerijbranche landelijk onderzoekt en saneert- moeten aanvullende bodemonderzoeken nog beginnen. ‘De bronnen van de kwekerij zijn op dit moment niet verontreinigd, maar eerdere resulaten geven aanleiding nog een stuk verder onderzoek te doen. Dat onderzoek zijn we nu aan het opstarten. In afwachting daarvan is de onttrekking stopgezet. Mij is niet bekend dat de die mening is herzien door de RUD.’

Niet teveel grondwater oppompen

Ook een aantal andere inwoners van Doorn met een grondwaterpomp rond het vervuilde gebied hebben een brief ontvangen waarin ze ‘op de hoogte zijn gesteld’ van de gevolgen het oppompen van grondwater voor de verspreiding van de verontreiniging. Hen is niet gevraagd voorlopig geen water op te pompen, zoals een medewerker van de gemeente eerder aan Hllridge liet weten.

Daarvoor zijn de opgepompte hoeveelheden te gering, zegt woordvoerder Verhoef. ‘Hetgeen ze opgeven dat ze oppompen mogen ze blijven oppompen, dus als ze doen wat ze zeggen is er niets aan de hand. Maar het blijft maatwerk. Als ze ineens 20.000 liter oppompen in plaats van 20 liter dan hebben we een probleem. We monitoren dat continu, dus het moment dat er een overtreding plaatsvindt, weten we dat.’

Lees ook:

Doornse gifgrond wordt nooit helemaal opgeruimd (€)
Inloopspreekuur met grote afwezige
(€)
Heuvelrug koopt buurwoningen stomerij voor €1,1 miljoen (€)
Stomerijgif dreigt nu ook kwekerij te bereiken
(€)
Ook VVD wil stomerij nu sluiten
Raadslid ‘narrig’ over aanpak stomerijgif
Stomerijmachine al op 3 januari stilgelegd
Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn (€)
Chemicus: PER vervliegt met koken water
Nog zes urgente stomerijvervuilingen in Utrecht
Stomerijlucht schoon, maar stomer heeft geen zin meer 
Stomerijgif al meer dan decennium in beeld
Lucht buurwoningen stomerij nog steeds te vies
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks

Onrust over stomerijgif neemt nog niet af
Stomerijgif ‘dampt’ nu ook uit naar drinkwater
Ook tweede buurman ontvlucht gifdampen
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen