DoornHeuvelrug

Zoeken naar 921 kg perchloorethyleen

Nog een maandje en de vervuilde bodem onder de Doornse stomerij gaat eindelijk open.  In die grond liggen ook de antwoorden op veel vragen, denkt een nieuwe werkgroep. (405 woorden)

Een nieuwe werkgroep gaat zich buigen over de mate en snelheid van sanering van de door stomerij Van Boordt geknoeide perchloorethyleen in de Doornse bodem. Half oktober begint de aannemer de bodem onder de stomerij weg te graven. Naarmate de afstand tot de stomerij toeneemt zal de bodem steeds minder afgegraven en steeds meer ‘gewassen en gelucht’ worden.

Deskundigen denken dat er door het gegraaf snel meer zicht komt op werkelijke oorzaak en omvang van de verontreiniging. Die omvang is -met peilbuizen- laatstelijk geschat op 921 kilogram pure perchloorethyleen (ook kortweg: per, of tetrrachloorethyleen), het ontvettingsmiddel waarmee de stomerij decennialang kostuums en gordijnen reinigde. Dat is een opzienbarende hoeveelheid, omdat het jaarverbruik van de stomer altijd rond de 600 kilogram schommelde.

De nieuwgevormde werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de milieudiensten van provincie (RUD) en gemeente (ODRU), stomerijbranche (Bosatex) en hun deskundigen (Bioclear), aangevuld met de contra-expert van de bewoners (bureau Aveco de Bondt). De werkgroep zal gaandeweg de sanering bekijken of er aanleiding bestaat de sanering uit te breiden of te versnellen.

Bewoners willen de gegevens ook gebruiken om beter inzicht te krijgen in de geschiedenis van de verontreiniging. Daarmee moet er antwoord komen op de vraag of de verontreiniging valt in de categorie per ongeluk, kapot riool, slordig en geknoei  -zoals de overheden nog altijd denken- of dat er toch sprake is van het bewust lozen van afgewerkte perchloorethyleen om de afvoerkosten te beperken -zoals zowel omwonenden als contra-experts vermoeden. Overigens buigt het Functioneel Parket te Amsterdam zich momenteel over het strafrechtelijk vooronderzoek naar de verontreiniging in Doorn, om te zien of een echt strafrechtelijk gerechtvaardigd is.

Lees ook:
Gewraakte per-machine verlaat Doorn
Stomerij Van Boordt: Wij lozen helemaal niks
Kamers boven gifstomerij nu ook al ontruimd
Kweker: blij, maar nog niet gerust
Doornse stomerij: Buren uitgekocht, OM ingeschakeld, gif aangetroffen in de vijver van Huis Doorn

Second opinion: stomerij loosde mogelijk nog recent
Buurman ontvlucht vuile stomerijbodem
Wasserijgif: Afgraven, injecteren, filteren
Gif onder stomerijen Doorn en Driebergen

 

Hillridge brengt de berichtgeving noodgedwongen terug, in de zin dat er fors minder rondgefietst, gebeld en nagevraagd zal worden. Hillridge zal wel samenvattingen blijven leveren van wat er gebeurde en te gebeuren staat. Mochten nieuwe adverteerders, sponsors, abonnees of andere fondsen zich melden, zijn we direct weer de lokale journalist.