Heuvelrug

Nieuwe werkwijze gemeenteraad: nog meer vergaderen

De gemeenteraad zegt met de nieuwe werkwijze ‘goede stappen’ te maken. Maar er zijn veel klachten, vooral over de gegroeide vergadertijd. ‘Onaanvaardbaar.’

De gemeenteraad vergadert sinds februari op wat ze zelf een ‘nieuwe werkwijze’ noemt. Die bestaat eruit dat vergaderingen uit elkaar zijn getrokken en er nu per agendapunt apart vergaderd wordt, in parallelle sessies, aan ronde tafels en in kleinere ruimtes. Bedoeling is inwoners meer bij de besluitvorming te betrekken. 

Volgens een evaluatie zijn er ‘goede stappen’ gemaakt, maar waar die conclusie op is gebaseerd blijft onduidelijk. Een enquete over de nieuwe vergadercyclus op de gemeentelijke website werd ingevuld door 54 mensen, waarvan het meerendeel raadslid of ambtenaar, en er is veel kritiek in te lezen. 

Slechts een twintigtal gewone ‘inwoners’ vond de weg naar de enquete. Een deel van hen is positief en vindt de vergaderingen toegankelijk en laagdrempelig, met name vanwege de ronde tafels en informele, intiemere zaaltjes. Het andere deel is ronduit kritisch over de nieuwe werkwijze, die niet iedereen meer blijkt te kunnen volgen.

Ook raadsleden en ambtenaren hebben behalve veel warme woorden over toegankelijkheid en laagdrempeligheid vooral kritiek op de fragmentatie en onoverzichtelijkheid van de vergadercyclus, die per agendapunt ook nog eens is opgesplitst in drie beeld-, oordeels- en besluitvormende bijeenkomsten.

‘Er zijn nu, in tegenstelling tot vroeger, wel héél veel avonden dat je als ambtenaar (of als wethouder/raadslid) acte de présence moet geven,’ antwoordt een ambtenaar in de geanonimiseerde enquete. ‘Het GROTE nadeel is het aanzienlijker grotere tijdsbeslag voor de raadsleden. Tenminste 50% meer als in de oude situatie. En dat is onaanvaardbaar,’ roept een raadslid in zijn of haar antwoord.

Klachten zijn er ook over de verslaglegging. Dat gebeurt sinds een jaar of drie via een rechtstreeks uitzending op internet. Opnames zouden later via een audio-archief moeten zijn te raadplegen, maar die website hapert al drie jaar lang en geldt sowieso als ontoegankelijk. ‘Thuis niet meer te volgen!,’ concludeert een van de geenqueteerden.

Vanwege de akoestiek in het zaaltje Cantina wil de werkgroep de vergaderingen nu liefst verhuizen naar andere intieme zaaltjes, waarbij de zaal Het Trefpunt -de ondergrondse ambtenarenkantine in het nieuwe gemeentekantoor- de meeste kans maakt.

Dat zou verder ten koste kunnen gaan van de digitale toegankelijkheid, laat de de werkgroep Nieuw werkwijze doorschemeren. ‘We vergaderen niet om de audio. Hoeveel offers willen we brengen in de dynamiek en flexibiliteit van vergaderingen om een opname te maken?’

De enquete geeft geen duidelijk antwoord op de vraag of de doelstelling inwoners meer te betrekken is gehaald, al hebben individuele respondenten wel een idee. ‘Kennelijk zijn we in onze gemeente onvoldoende in staat inwoners te betrekken. Of moeten we nadenken over andere wijzen van participatie. Bij voorbeeld vanuit de eigen huiskamer meedenken en meedoen,’denkt een ambtenaar.

Een raadslid heeft  een nog beter idee: ‘Misschien een experiment met een Raad op zaterdagochtend. Want dan zijn mensen meer in de gelegenheid om te komen. Dit kan gecombineerd worden met een informatiemarkt voor het Cultuurhuis. Eventueel met optredens. Maak het leuker!’

Eerder werd al bekend dat de nieuwe vergaderwijze vanwege de groei van het aantal vergaderingen, zaaltjes en bodes €20.000 duurder uitpakt dan voorheen. Ook werd er nog een filmpje gemaakt om inwoners naar de vergaderingen te lokken. De gemeenteraad en griffie (ondersteunende ambtenaren) kost jaarlijks ongeveer €1,3 miljoen. Dat is ongeveer €27 per inwoner  per jaar.

Een van de zinnen uit de enquete willen we de trouwe lezer trouwens niet onthouden: ‘Als je snel iets wilt weten als buitenstaander ben je vaak afhankelijk van Hillridge,’ schrijft een ambtenaar. Het is niet geheel duidelijk of dat positief bedoeld is, maar we zullen het zeker als compliment opvatten. Hillridge vulde trouwens zelf ook de enkwete in. Voor wie dat boeit: nummertje: #35.

Lees ook:

Politiek gaat vergaderen bij rugby; update

Politiek Heuvelrug vanaf september live
Gemeenteraad nog even niet live