Driebergen

Geen rotonde, wel dwingende stoplichten

Het kostte drie jaar inspreken en vergaderen, maar de gemeente is er uit: De Driebergse Hoofdstraat krijgt drie nieuwe stoplichten. Die moeten de automobilist dwingen niet harder dan 30 km/u te rijden.

Dat is de uitkomst van het laatste gemeentelijke beraad, gisteravond. Een VVD-motie om toch een rotonde bij de Bosstraat aan te leggen haalde het niet, net als moties om de bushaven bij de Traaij en het voetgangerseilandje bij AH-te handhaven. De schop gaat komend najaar de grond in, de nieuwe inrichting -met verhoogde en verbrede fietspaden- zal €1,8 miljoen kosten en moet volgend jaar gereed zijn.

Wel aangenomen werd een motie om de Hoofdstraat te voorzien van drie extra stoplichten: een nieuw verkeerslicht bij de parkeerplaatsen aan weerszijden van de Hoofdstraat stond niet ter discussie. Hevig ter discussie stonden wel twee nieuwe verkeerslichten bij zijstraten Hogesteeg en Oranjelaan, die slechts dertig meter van elkaar liggen. Verkeerswethouder Veldhuizen beloofde zowel alle verkeerslichten op de Hoofdstraat als groene golf in te stellen, zodat het alleen bij een snelheid van 30 km/u lekker doorrijden is.

Een D66-motie om het een gebied juist zonder stoplichten in te richten als 30 km-zone haalde het uiteindelijk niet. Mede-indieners Links Heuvelrug en Christenunie haalden bakzeil nadat verkeersambtenaar Thoen met een nieuw feit kwam: een politieadvies waarin staat geschreven dat de gemeente mogelijk aansprakelijk kan worden gesteld voor ongelukken als het gebied niet geheel volgens de 30 km-regels is ingericht.

‘Dat klinkt aannemelijk. En dan sta je als raadslid met lege handen,’ aldus motie-indiener Erwin Kamp, die het vreemd noemt dat het advies pas nu op tafel kwam. ‘Er zijn toch voldoende mogelijkheden geweest, bijeenkomsten waar de politie dat advies eerder had kunnen inbrengen. Maar je hebt het maar te geloven.’

Direct omwonenden hebben zich altijd verzet tegen de nieuwe stoplichten, omdat die overlast van remmenden en optrekkende voertuigen en sluipverkeer in de omliggende straten zou veroorzaken. Bijkomend bezwaar is volgens VVD-woordvoerder De Boer dat door de nieuwe stoplichten -bovenop de bestaande en de nieuwe bij de parkeerplaatsen- bovendien het Driebergse dorpsgezicht wordt aangetast. ‘Vier verkeerslichten achter elkaar willen de mensen niet.’

Maar ChristenUnie en Links Heuvelrug lieten zich door wethouder Veldhuizen en verkeersambtenaar Thoen alsnog ompraten. ‘Als 30 km niet kan, dan maar een verkeerslicht,’ aldus CU-raadslid Karssen. ‘Voor ons komt veiligheid boven verkleuring van dorpsgezicht door twee rode lampen,’ aldus Links Heuvelrug woordvoerder Scheltinga. 

Kamp zegt desondanks tevreden te zijn met de uitkomst, omdat er wel een 30 km-regime zal heersen in het gebied, dat bij zowel Bosstraat als Hogesteeg voorzien zal worden van rode plateaus. ‘Het was de bedoeling om stoplichten te voorkomen, maar dat voorstel kreeg maar tien stemmen. Het is even slikken, want dit compromis heeft niet onze voorkeur. Maar we kunnen er wel mee verder.’

‘Er moest gewoon een besluit genomen worden. En hiermee bereiken we ook het doel: meer veiligheid voor voetganger en fietser.’ Tevreden is Kamp vooral over de unanimiteit waarin de gemeenteraad akkoord ging met het compromis. ‘Dat is ook democratie. Dat er consent is, dat is winst. Je probeert de meningen toch weer samen te brengen, en dat is gelukt. Hoewel er niet zo veel consent is gekomen vanuit de verkeersambtenaar.’  

Lees ook:
Geen rotonde, wel vier stoplichten (€)
Plan Hoofdstraat opnieuw doorgeschoven (€)
Hoofdstraat: wel/geen* stoplicht, rotonde, 30 km (€)

Misschien toch weer wel een rotonde
Toch maar geen rotonde bij Bosstraat
Opknappen Hoofdstraat op lange baan
Gemeente kiest voor ‘voldoende’ oplossing Hoofdstraat
Rotonde Bosstraat terug op agenda; UPDATED

4,2 miljoen voor Driebergse Hoofdstraat
Nieuwe Hoofdstraat: autoverkeer in keurslijf
Opnieuw verkeersongeluk Driebergse Hoofdstraat
De ideale oplossing is er niet