Heuvelrug

Kandidaatkopers H26 boos over onderhandse verkoop

Partijen die aasden op snelwegboerderij H26 zijn boos dat het gebied onderhands is verkocht aan Stichting de Reehorst. Lees: Triodosbank

Dinsdagavond maakte gemeente Heuvelrug bekend de boerderij en de zeven hectares te willen verkopen aan stichting De Reehorst. Vlak ervoor werden het overgebleven half dozijn kandidaatkopers -de gemeente noemt hen initiatiefnemers- over dat voornemen ingelicht, net als het groepje overgebleven insprekers namens de burgerij.

Onder de initiatiefnemers grote bedrijven als Intratuin, Burgerking en Grontmij, die al vanaf het begin aasden op wat in ondernemerskringen een  A-locatie wordt genoemd. ‘Ik ga niet zeggen dat iedereen blij was. Sommige mensen waren gewoon heel erg boos. Als je hier twee jaar mee bezig bent geweest snap ik dat ook wel,’ aldus verantwoordelijk wethouder Veldhuizen gisteren in een toelichting.

Een aantal kandidaatkopers zouden inmiddels zo boos zijn dat er al contact is opgenomen met huisadvocaten en wordt gestudeerd op claims. Volgens wethouder Veldhuizen krijgen de initiatiefnemers nog wel de kans hun projecten te presenteren aan de gemeenteraad, maar zullen ze zich in de toekomst moeten wenden tot stichting De Reehorst.

Volgens de initiatiefnemers is dat een wassen neus, zij voelen zich gepasseerd nu de gemeente wil verkopen aan een partij die volgens hen nooit formeel aan het overleg deelnam, terwijl zij de afgelopen jaren veel tijd, geld en moeite staken in planontwikkeling. Onderling zou al een vergadering gepland staan, ditmaal zonder de inbreng van gemeente en procesbegeleider Peter van der Velpen. 

Voormalig wethouder Homan informeert pers over start paticipatieproject in 2012, met op achtergrond H26

Participatie

Van der Velpen werd in 2012 door toenmalig wethouder Homan ingehuurd om behalve een geheim traject met kandidaatkopers ook een openbaar participatieproces met de inwoners van de gemeente te doorlopen. Aanvankelijk leefde het onderwerp nog bij inwoners, gezien de deelname van bijna veertig burgers. Veel van hen haakten af nadat de dagen van wethouder Homan geteld waren en een nieuw college duidelijk maakte andere plannen te hebben met H26.

In de laatste vergadering waarbij pers aanwezig was bleek de deelname van inwoners zonder direct belang op de vingers van een halve hand te tellen. Desondanks is het participatieproces doorgelopen, pers was daarbij niet meer welkom. De kosten van de procesbegeleiding door Van der Velpen liepen ook door. Na de aanvankelijke €35.000 is er vorig jaar nog eens €35.000 aan facturen betaald.

De laatste overgebleven participanten bleken het op de eennalaatste bijeenkomst overigens grotendeels met elkaar eens: geen grootschalige ontwikkelingen, weinig verkeer, een beetje ambachtelijkheid en vooral veel groen. Volgens wethouder Veldhuizen worden dat ook de uitgangspunten van de randvoorwaarden die hij bij de verkoop wil stellen. ‘Als ik naar de randvoorwaarden kijk is groots ontwikkelen bijna uitgesloten.’

Verkoopprijs

Veldhuizen wil voor de daadwerkelijke overdracht -voorzien voor later dit jaar- nog niet zeggen wat de gemeente van stichting De Reehorst ontvangt als verkoopprijs. Volgens wethouder Boonzaaijer is de prijs in elk geval ‘marktconform’. Eerder liet Veldhuizen weten dat de gemeente in elk geval de aankoopprijs die de gemeente Driebergen in 1999 betaalde plus de sindsdien gemaakt kosten gedekt wil zien. Bedragen van een kleine €2 miljoen doen de ronde als bodemprijs.

Volgens ingewijden zou Triodosbank -in naam nu alleen nog de geldschieter, vanaf volgend voorjaar ook de eigenaar van De Reehorst- ruim boven die bodemprijs hebben geboden, maar onder biedingen van partijen als Burgerking, die boven de €10 miljoen zou hebben geboden voor de locatie.

Stichting De Reehorst is tot op heden onbereikbaar voor commentaar. Secretaris Van den Bosch zegt officieel nog niets van de aankoop door haar stichting te weten, maar verwijst voor inhoudelijk commentaar door naar Peter Vullers, woordvoerder van de stichting. Die is tot op heden onbereikbaar voor commentaar.

De verkoop aan stichting De Reehorst wekt bevreemding, omdat de stichting het eigen landgoed de Reehorst in 2011 wegens armlastigheid verkocht aan de Triodosbank. De bank wordt juridisch eigenaar zodra het bouwplan voor het nieuwe hoofdkantoor procedureel niet meer kan worden teruggedraaid, naar verwachting is dat medio 2016. Wethouder Veldhuizen houdt echter vol dat wordt verkocht aan de stichting en niet aan Triodos.

Triodos woordvoerder zegt zich officieel bij het persbericht van de gemeente Heuvelrug aan te sluiten maar laat weten dat de verkoop wel in nauw overleg met de bank is besproken. Ook is er een reactie van Triodosdirecteur Bierman: ‘Als nieuwe eigenaar van Hoofdstraat 26 is Stichting de Reehorst verantwoordelijk voor eventuele verdere ontwikkeling van het perceel. De stichting zal dit in nauwe samenspraak doen met Triodos Bank, als beoogd toekomstig eigenaar van De Reehorst. Het samenvoegen van Hoofdstraat 26 met landgoed De Reehorst biedt de kans om het nieuwe perceel mee te nemen in het door Triodos Bank voorgenomen zorgvuldige beheer van het landgoed, met oog voor de cultuurhistorische- en ecologische waarden.’

Lees ook:

Heuvelrug verkoopt H26 aan Triodos
Snelwegboerderij H26 moet wel wat opbrengen
Niet iedereen welkom bij geheime participatie H26
Snelwegboerderij H26 wordt geen landgoed maar parkeerplaats, bouwput en bezinkbassin
Homan: Triodos moet parkeren op H26
Triodos wil helemaal geen parkeergarage op H26
H26 tot 2017 parkeerplaats politiedienst LE. Vanaf 2017 parkeerplaats Triodos
D66: geen parkeergarage op H26
Akker H26 voorlopig naar Prorail
Triodos kandidaat-koper H26
Nog dertig kandidaten over voor H26;UPDATED
Weer nieuw plan voor H26: Slowfood langs A12
H26 wordt parkeerplaats en ingang Triodosbank
Landelijke politie -tijdelijk- naar snelwegboerderij H26
Snelwegduin: prachtig, maar moeilijk haalbaar.
Wethouder wil duurzaamheidspark